Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Spørge-Jørgen kan få svar i "FAQ om læringsmål"

Kamma Laurents skrev om Spørge-Jørgen i 1944, og Jørgen spørger og spørger, men får ikke mange svar. Han får smæk og bliver lagt i seng. Det var i 1944, dengang var der ikke en FAQ-serie, hvor Jørgen kunne få svar på sine spørgsmål. Han måtte rette dem mod de trætte og hårdtslående forældre. Der er meget, man gerne vil vide om læringsmål, hvis man er underviser, studerende eller leder i folkeskolen, på de pædagogiske uddannelser eller på universitetet. Vil man det, så skal man blot stille sine spørgsmål, så giver forfatteren af ”FAQ om læringsmål” sine svar.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Nu skal jeg fortælle Jer om Jørgen Jørgen var en tem'lig artig dreng. Men han plaged' alle med sin spørgen, fra han vågned' til han gik i seng.”’

Kamma Laurents skrev om Spørge-Jørgen i 1944, og Jørgen spørger og spørger, men får ikke mange svar. Han får smæk og bliver lagt i seng. Det var i 1944, dengang var der ikke en FAQ-serie, hvor Jørgen kunne få svar på sine spørgsmål. Han måtte rette dem mod de trætte og hårdtslående forældre. Der er meget, man gerne vil vide om læringsmål, hvis man er underviser, studerende eller leder i folkeskolen, på de pædagogiske uddannelser eller på universitetet. Alle steder har der de seneste ti år været en samtale (eller et krav) om kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål. Senest har Keld Skovmand udgivet to bøger med en vægtig kritik af hele målstyringen i skolen. Der er god grund til at spørge ind til hele konceptet. Vil man det, så skal man blot stille sine spørgsmål, så giver forfatteren af ”FAQ om læringsmål” sine svar.

”Vejen til viden går gennem spørgsmålet!” Det er Hans-Georg Gadamer, der har sagt det sådan. Platon ville give ham ret, og Niels Jakob Pasgaard er helt enig. Bogen ”FAQ om læringsmål” er nummer tre i FAQ-serien, der redigeres af Thomas Szulevicz og Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Det første spørgsmål, der blev stillet i denne (kristne og bibellæsende) verden var slangens spørgsmål til Eva i Edens Have: ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?”. Svaret fra Eva var, at menneskene måtte spise af alle træer, - undtagen frugten fra Kundskabens Træ. Da spørgsmålet var stillet, var der ingen vej tilbage: Menneskene blev fanget ind af jagten på kundskab og søgen efter svar på alle mulige og umulige spørgsmål.

Niels Jakob Pasgaard giver sit svar (og modsvar) til læringsmålstyret undervisning efter denne reference til Det Gamle Testamente (og Platon og Gadamer). Han skriver. ”Skolen bør således ikke sigte mod at sikre eleverne en bestemt viden om noget bestemt, eller mod at sikre dem bestemte kompetencer, nej, den må nærmere sigte mod at lære dem noget ubestemt om noget ubestemt. (…) Skolen må med andre ord lære eleverne at stille sig i de spørgsmål, der rejser sig, uden at forfalde til for hurtige og lukkende svar.”

Bogen er bygget over otte spørgsmål om læringsmål: Hvorfor taler alle om læringsmål? Hvad er et læringsmål? Hvad er læringsmålstyret undervisning? Er der forskel på mål? Kan man måle mål? Hvor fører læringsmålene os hen? Er et bestemt læringsudbytte målet? Og Kan man undervise uden afsæt i læringsmål?

I forordet anbefaler forfatteren, at for nogle vil det give god mening at læse de sidste kapitler først. De giver grundlaget for de spørgsmål, der stilles i de første kapitler. Man kan læse bogen fra side 1 til 172, eller man kan læse særlige kapitler. Forfatteren anfører, at bogen er skrevet ud fra et bestemt perspektiv. Det er den. Der er gennem hele bogen en kritisk holdning til glæden ved læringsmål. Han skriver ”Det har dog været min intention at svare forholdsvist nøgternt på en del af de spørgsmål, der rejses.”

Niels Jakob Pasgaard er ikke nøgtern og registrerende, - og tak for det. Han er kritisk og forfægter en dannelsesorienteret tilgang til uddannelse, hvor ”undervisningen bærer formålet i sig selv”, men han gengiver (forholdsvis) nøgternt modpartens synspunkter. På litteraturlisten finder man Biesta, Kant, Sahlberg, Gadamer og Dewey. Der er også (modparten) Egelund, J. Rasmussen og Ove Kaj Petersen. Pasgaard har viden om læringsmål, og det betyder også, at man kan læse spørgsmål og svar og selv beholde retten til at mene noget om spørgsmålenes rette svar.

I epilogen gør Niels Jakob Pasgaard opmærksom på lærerens rolle i en verden, hvor spørgsmålene kommer ”fra tingene selv”: ”Kundskaber er en åben fordybelse i de spørgsmål, som tingene rejser, og som falder eleven ind. Kundskaber er fraværet af for hurtige og fastlåste mål og svar. Kundskaber er en levende og fri udveksling mellem et tilblivende menneske og en tilblivende verden, en udveksling, der ikke lader sig definere af eksternt formulerede kompetencemål, men som eleven lader sig vise til rette i af en fri, engageret og tålmodig lærer.”

Spørge-Jørgens far kunne have glæde af at læse med. Så var Jørgen ikke blot blevet en fornuftig dreng, han var også (for)blevet en nysgerrig dreng med mod på tilværelsens spørgsmål og udfordringer:

”Men en dag blev det hans far alt, alt for meget, Jørgen fik smæk og Jørgen blev lagt i seng. Og nu lå han der igen og spurgte næsten som en helt fornuftig dreng. Hvorfor fik jeg ingen pandekager, hvorfor må jeg ikke lege mer'. Hvorfor har jeg dog så ondt i numsen, jeg skal aldrig spørge fjollet mer'.”

Sådan endte den målstyrede læring for Spørge-Jørgen med stuearrest og en lukket verden uden kreativitet og nytænkning. Ak.

Den kan anbefales til alle pædagog- og lærerstuderende, der er optaget af den grundlæggende diskussion om læringsmål og uddannelse.

Niels Jakob Pasgaard, FAQ om læringsmål, Hans Reitzels Forlag

 

Bodil Christensen, Læreruddannelsen UCN

Møllegårdsvej 1 Horne

9850 Hirtshals

boc@ucn.dk

www.bodilchristensen.dk

Powered by Labrador CMS