Blog

FOTO: K. Diduch
FOTO: K. Diduch

Hjælp! Vores skole skal måske lukke

Slagelse kommune skal spare. En af spare øvelserne går ud på, at lægge vores skole sammen med to andre. Dette er høringssvaret fra os medarbejder på Skælskør Skole.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Slagelse kommune skal spare penge. Mange penge.

I budgetforslaget, som byrådets flertal allerede har stemt ja til, lyder det at flere skoler i kommunen skal lukke eller lægges sammen. Deriblandt min virkelig gode arbejdsplads, Skælskør Skole, som skal lægges sammen med to andre skoler på matriklen hvor Eggeslevmagle Skole er placeret.

Herunder følger det høringssvar vi som medarbejdergruppe har indsendt:

Skælskør Skole er netop fyldt 120 år. Det er 120 år, hvor generation efter generation har haft deres skolegang på Skælskør Skole. Det er årelange traditioner, som er båret videre gennem tiden af alle skolens elever, forældre, medarbejdere og ledelser. Skælskør Skole har en stor plads i Skælskør og Skælskørs historie. Men vigtigst af alt, så har Skælskør Skole en klar eksistensberettigelse som skole i Slagelse Kommune. Det er derfor med meget stor bekymring, at vi som medarbejdergruppe læser de planer om skolesammenlægninger og skolelukninger, som Slagelse byråd agter at føre ud i livet.

Vi er oprigtig bekymrede for de mange elever, forældre og medarbejdere, som med et har fået fjernet deres tryghed, for deres børns skolegang. Ser man på målinger og statistikker – så ligger Skælskør Skole over kommunens gennemsnit. Vi kan løfte eleverne - vi kan styrke eleverne – vi er der for eleverne. Det samme gør sig gældende på Eggeslevmagle Skole. Vi kan hver især det samme, men på forskellige måder og med forskellige metoder. Vi har på Skælskør Skole flere elever, som er kommet fra Eggeslevmagle Skole, og Eggeslevmagle Skole har flere elever, der er kommet fra Skælskør Skole. Det handler ikke om, at den ene skole er bedre end den anden. Det handler om eleven. Om barnet. Nogle elever trives bedst på Skælskør Skole, nogle trives bedst på Eggeslevmagle Skole. For børn er ikke ens. Heldigvis.

I Slagelse Byråd har man med dette forslag om at lukke de tre skoler, og samle dem som et tilbud, overhovedet ikke set på, eller talt med, eleverne. De har ikke undersøgt, hvor vigtigt det er for eleverne at have et valg. De fratager byens børnefamilier muligheden for at tilgodese børns forskellige behov. Vi er som gruppe meget imod, at man i byrådet kun kigger på prisen pr. elev. At det kun er udgifterne, som bliver brugt som sammenligningsgrundlag for, om et barn, en elev, har en god og tryg skolegang.

Vi tror som gruppe ikke på, at man kan sikre nogen form for kvalitet ved kun at tilbyde forældrene og elever et enkelt tilbud i hele Skælskør området. Vi har i Danmark frit skolevalg, men det er reelt sat ud af spil i hele området, når der kun er et tilbud tilbage.

Borgmester Knud Vincents siger gang på gang, at folk stemmer med deres bilnøgler. At hvis forældrene ikke kan lide skolen, så kører de deres børn et andet sted hen. Vi er som gruppe bange for, at denne sammenlægning vil få forældrene i bilerne til at fravælge hele vores område. Og vi kan ingen steder få øje på, hvordan et barn i 0. kl. skal komme fra Præstevangen til “Ny Skælskør Skole”, hvis ikke mor og far har bil. Vi forudser, at flere forældre vil fravælge folkeskolen til forskel for fri- og privatskolerne i vores kommune. Det synes vi er ærgerligt. Det giver et opdelt samfund. Det kan da heller ikke være i kommunens interesse.

Det vil ikke kun ramme skolerne. Det vil ramme forretninger, boligområder, huspriser, foreningsliv og mange andre områder. En virkelig ond skrue – en dødsspiral. Men værst af alt, så går det udover hele den generation af elever, som netop nu er fanget i disse besparelser. Vi har elever, som er paniske for at skulle på en stor skole igen. Vi har forældre som er bekymrede for, om klasserne bliver de samme og hvor store de bliver. Samtidig ser vi også kolleger, som overvejer, at søge væk. Det er gode stærke lærerkræfter, som forsvinder grundet den store usikkerhed om fremtiden. Det sker midt i en tid, hvor lærermanglen er kraftigt stigende, akkurat som børnetallet er for fremtiden. Vi har respekt for, at der mangler penge i kommunekassen, og at der skal findes besparelser. Men denne form for besparelse ser vi som gruppe værende meget kortsigtet. Det vil på længere sigt komme til at koste kommunen endnu flere penge, når man vælger at isolere et så stort skoleområde til kun at have et eneste skoletilbud.

Vi håber, at Slagelse Byråd endnu engang vil overveje om Skælskør og omegn ikke er et for stort område at isolere med kun en skole for alle?

Bør der ikke være mindst et andet valg for eleverne og for forældrene?

Håbefulde ønsker

Medarbejderne på Skælskør Skole

Powered by Labrador CMS