Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Almendannelse i matematikundervisningen

Undervisningsminister Merete Riisager har indbudt til bal om dannelse i den danske folkeskole - også i matematikundervisningen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er ikke nyt med dannelse i folkeskolen, men det har ikke altid været øverst på dagsordnerne rundt om i landet. Begrebet er nogle gange blevet misforstået som gammeldags og ude af trit med et moderne liv, men selvom det ikke til alle tider har været ”moderne”, har det bestået. Det kan umiddelbart virke lidt underligt at definere begrebet almendannelse, da det jo skal dække over meget, og det kan opfattes forskelligt. Almendannelse kan med Harry Haue defineres som en undervisning, der indeholder de almene dele af de videnskaber og fag, som et samfund har adgang til og brug for – med henblik på at etablere den personlige myndighed, der så resulterer i den egentlige dannelse.

Og man dannes jo hele tiden af sine omgivelser og det liv man lever, og dermed er dannelse jo forskellig fra menneske til menneske samtidig med at den hele tiden ændrer sig, men det fælles ved almendannelsen, kan vi så finde i skolen i fagene.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Skolens opgave er at gøre eleverne almendannede gennem fagene Og nu er det for alvor på dagsordenen.

Hvis man ser på fagformålet for matematik, er der masser af almendannelse i det.

Fagformål

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Når man er almendannet kan man begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer nu og i fremtiden. Man har redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Man kan opleve og erkende matematikken i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og man kan anvende matematikken i et demokratisk fællesskab.

Hvis man ser videre ud i virkeligheden i matematikundervisningen, vil jeg hævde, at der er masser af almendannelse i den mundtlige side af faget, hvor man argumenterer og kommunikerer og forholder sig til sin omverden. Man dannes af de oplevelser og erkendelser man får, og netop i et fag som matematik erkender man sin omverden gennem matematikken. Man beskriver og sammenligner, forstår og udvikler med matematikken som redskab. Man taler et fælles sprog om matematik, som man kan tale med andre uden for klasseværelset og skolen.

I matematikundervisningen bliver eleverne også præsenteret for digitale ressourcer, som er med til at gøre dem digitalt dannede, forstået som evnen til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed. De lærer at være kritiske tænkende og laver forskellige undersøgelser ,simulering og produktioner med digitale værktøjer, der sætter dem i stand til at forstå deres omverden, og alt efter emnet også nogen gange dem selv. Den digitale dannelse i skolen er ganske vist ikke så gammel som skolen, men absolut nødvendig i nutiden, og et vigtigt element i elevernes almene dannelse.

Tanker om dannelse i matematik, får mig til at se faget som endnu mere vigtigt for den enkelte elev og elevens mulighed for deltagelse i et demokrati, i livet og for at kunne forstå sig selv.

Powered by Labrador CMS