Tyskbloggen

Tyskbloggen

Blog

Fagre nye (tysk)verden!

Sensommeren har bragt diskussionen om brug af internetadgang op i højderne. Undervisningsminister Merete Riisager ønsker at begrænse internetadgangen til de afsluttende prøver og eksaminer og agter, at overvågningen af elevernes brug af nettet skal skærpes. I bloggen diskuteres brugen af digitale hjælpemidler, og der gives konkrete eksempler på, hvorledes bl.a. google translate kan benyttes med udbytte. Der sluttes af med et konkret bud på udnyttelse af ordforrådstræningen i form af sangteksten ”Teenager zu sein”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

#Fil 1

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Snyder eleven, snyder han først og fremmest sig selv

For mig at se er det en grundregel, at eleverne må være opmærksomme på, og det gælder såvel det daglige arbejde som prøverne: snyder de, snyder de først og fremmest sig selv. Det er anstrengende for de lærere, der må rette skriftlige opgaver, når de skal bruge væsentlig rettetid til at kontrollere elevens snyd. Tid, der kunne bruges langt bedre til vejledning af eleven.

På den anden side er det en kendsgerning, at der eksisterer såvel ”Google translate”: https://www.google.dk/search?client=safari&rls=en&q=Google+translate&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=AT_SWcHfIsnSwQKYooaABw som ”Google translate app”: https://translate.google.com/intl/en/about/

Spørgsmålet er så, om vi skal lade eleverne arbejde med disse redskaber, eller om vi skal forbyde brug af mobilen i undervisningen.

Smartphone et læremiddel

It-vejleder ved Utterslev Skole Morten Nydal skrev i 2010 et oplæg om brug af mobiltelefon i den daglige undervisning. Han skriver i publikationen ”Smartphone et læremiddel” blandt andet:  ”Jeg opfatter en smartphone som et  læremiddel, idet mediet kan tilføre elever viden, ligesom en lærebog eller andre læremidler kan det” og fortsætter: ”Jeg vil påstå, at inddragelse af smartphones i undervisningen er, optimalt set, en styrkelse af lærerens planlægning af undervisningen, af elevernes oplevelse af undervisningen samt af elevernes muligheder i deres egen forberedelse til undervisningen og evaluering af denne.” Udsagn, det kan være vanskeligt at være uenige i.

Jeg mener af mange gode grunde, at vi skal bruge de hjælpemidler, teknologien byder os – og at vi alvorligt skal diskutere med eleverne, hvorfor og ikke mindst hvordan vi gør det.

Vi lever i en tid, hvor teknologiens muligheder bliver udvidet dag for dag, og det ville være besynderligt ikke at arbejde med og for tidens muligheder.

It og medier

Der henvises i vejledning til faget tysk og i læseplanerne gang på gang til, hvor vigtig brugen af medierne er. Under ”It og medier” blandt andet: ”Digitale medier er et udbredt kommunikationsmedie og derfor også et oplagt redskab at bruge
i undervisningen i tysk. It er et redskab, eleverne skal lære sig at beherske, bl.a. også for at understøtte sprogfærdighedsindlæringen i forhold til fremmedsproget tysk. Informationssøgning inden for fremmedsproget tysk vil derfor typisk være søgen efter fakta og ordforråd”.

Begrebet når et spadestik dybere i vejledning for faget tysk:  ”It skal ses som et pædagogisk og didaktisk redskab til forøgelse af udbyttet af undervisningen … og den øgede motivation fører til større koncentration og bevidsthed om tekstproduktionen”. Der henvises til fagspecifikke programmer, og det pointeres, at læreren bør være opmærksom på, om programmet giver anledning til kommunikation eller anden funktionel inddragelse af tysk i undervisningen.

Ordkendskab

Og om ordkendskab nævnes: ”Ordkendskab er centralt for at kunne udtrykke sig på tysk. Undervisningen i tysk handler derfor i høj grad om tilegnelse af et centralt ordforråd, dvs. både ord og udtryk inden for nære emner fra hverdagen”.

Eleverne skal arbejde med ordbogsopslag: ”Først skal eleverne arbejde selvstændigt med at finde de nødvendige ord for at kunne præsentere et forberedt emne. Fx kan eleverne foretage ordbogsopslag for at præsentere emner inden for deres egne interesseområder og fritid. Her skal eleverne kunne bruge ordbogsartiklerne hensigtsmæssigt…” og senere påpeges vigtigheden af, at eleverne kan anvende digitale ordbøger.

Google translate

Google translate er over årene blevet bedre og bedre til at bringe en oversættelse.

Hvad vil der være galt i, at eleverne for tilegnelse af fuld forståelse benytter oversættelsesmaskingen til nedenstående tekst:

Teenager, was ist das?

Das Wort teenager, verkürzt auch teen, stammt aus dem Englischen und bezeichnet eigentlich einen Menschen, der mindestens 13 (thirteen) und höchstens 19 (nineteen) Jahre alt ist, umfasst aber manchmal auch jüngere und ältere Menschen. Die Zahlen 13 bis 19 enden im Englischen auf “teen”, die Endung „ager” bezieht sich auf das englische Wort age für (Lebens-)Alter.

Teenager, hvad er det?

Ordet teenager, også forkortet til teenager, kommer fra engelsk og betyder faktisk en person, der er mindst 13 (tretten) og højst 19 (nitten) år gammel, men nogle gange omfatter også yngre og ældre mennesker. Tallene 13 til 19 slutter på engelsk på "teen", den endelige "ager" henviser til det engelske ord alder for (livs) alder.

Indrømmet, der er nuancer i oversættelsen, der kan diskuteres, men eleven får umiddelbart fuld forståelse af teksten.

Google App

Og hvad vil der være galt i, at eleverne med applikationen Google App indtaler nedenstående danske udtryk og lader maskinen oversætte dem endog med tysk udtale således, at den tyske tekst nedskrives, inden der arbejdes videre med udtrykkene*:

Som teenager udvikler hormonerne sig – Als Teenager entwickeln sich die Hormone.

Man får hår under armene og på andre kropsdele – Man bekommt Haare unter den Armen und auf anderen Körperteilen.

Man får bumser og uren hud – Man bekommt Pickel und unreine Haut.

Man kommer (måske) i konflikt med sine forældre – Sie können im Konflikt mit Ihren Eltern sein – (Hvor det nok burde være: Man kann (zuweilen) in Konflikt mit seinen Eltern kommen).

Nogle begynder (dumt nok) at ryge eller drikke alkohol – Mansche beginnen, dum genug, zu rauchen oder Alkohol zu trinken.

Nogle bliver forelskede og får en kæreste – Mansche verlieben sich und bekommen einen Freund/eine Freundin.  

For nogle bliver modetøj et must – Für manche wird modische Kleidung ein Muss.

Det er et must at have en mobiltelefon – Es ist ein Muss, ein Handy zu haben.

Det er dyrt at være teenager – Es ist teuer ein Teenager zu sein.

De ”gamle tager dig ikke rigtig alvorligt” – Die ”Alten” nehmen dich nicht ernst.

Som teenager ved du ikke rigtig, hvad du vil – Als Teenager weißt du nicht wirklich, was du willst.

Også her kan der pyntes på den tyske oversættelse, men øvelsen giver mange muligheder og er vel reelt set ikke så ringe endda.

*Ingen træer vokser ind i himlen. Jeg må vedgå, at jeg har pyntet lidt på maskinens oversættelse, så udtrykkene kan bruges i undervisningen, hvis du får lyst. Det ændrer ikke ved den kendsgerning, at der her er et væsentligt hjælpemiddel under udvikling.

Wie ist es ein Teenager zu sein?

Man kan spørge ud i klassen: Wie ist es ein Teenager zu sein? – hvorpå eleverne affyrer en sætning på tysk – måske udbygget med to eller tre på hinanden efterfølgende sætninger, til sætningerne sidder fast.

Bodo Wartke: ”Teenager zu sein”

Der kan herpå arbejdes med Bodo Wartkes sangtekst ”Teenager zu sein”, der påbegyndes efter sangerens introduktion 2:20 minutter inde i videoen: https://www.youtube.com/watch?v=YNilCrLDEdw

Uddel teksten (der er bilag til denne blog) og lad eleverne lytte til Bodo Wartkes udlægning uden, at de ser videoen.

Lad dem dernæst gennemlæse teksten, snak om ord, de ikke forstår.

Eleverne kan derefter i mindre grupper læse en linje hver på skift, til tekstindhold og intonation er på plads.

Herpå lyttes til videoen, som ses i sin helhed.

Eleverne kan nu opfordres til at skrive deres egen opfattelse af ”Wie ist es Teenager zu sein” som en lille artikel på ca. 150 – 200 ord – eller de kan danne CL-øvelsen dobbeltcirkel [http://www.skivedna.dk/media/8752/cl-strukturer.pdf], hvor ydercirkelen skiftes til at fyre et udsagn af – inden der byttes plads.

Viel Spaß!

#Fil 2

Powered by Labrador CMS