Tyskbloggen

Tyskbloggen

Blog

Fem for en fast forbindelse eller Brobygning 5.0

Tysk er ikke svært at lære for danske elever. De starter jo med et tysk ordforråd på ca. 40%. Men tysklæringen har brug for en bedre sammenhængskraft – en brobygning. Man skal til stadighed kunne bygge op og vedligeholde, ikke rive ned og starte forfra. Det er banal viden, men sidstnævnte er desværre ofte virkeligheden i skiftet mellem grundskole og gymnasie. Nu tages et vigtigt skridt til at omsætte festtalernes fromme løfter og fine teorier til praksis. Det vigtige samarbejde mellem grundskoler og gymnasierne skydes nemlig i gang med fem regionale kontaktseminarer. Ein gefundenes Fressen for alle tysklærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der var engang to ret så isolerede sprogøer, der sjovt nok hed det samme (Deutsche Sprachinsel) og ville det samme (So viel Deutsch wie möglich). Ø nummer et sendte som regel et pænt kontingent af tysklærende til ø nummer to for at øge deres sproglige kendskab. Færgedriften var imidlertid ret uregelmæssig. Nogle gange forliste de tysklærende på halvvejen eller gik i land på en helt anden ø. Nogle gange kunne de også gå direkte fra borde og uden afbrydelse fortsætte deres læring. De to øers regeringer havde længe ønsket en fast forbindelse mellem deres øer i stedet for den alt for uberegnelige færgeforbindelse.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Sådan nogenlunde – måske en smule skarpt trukket op – var forholdet generelt mellem tyskundervisningen i grundskolen og i gymnasierne. Ligesom med Storbæltsbroen, som der blev snakket om i mange årtier før den endeligt blev opført, er behovet for en effektiv brobygning i den tyske sproglæring italesat utallige gange, bl. a. i forbindelse med fire københavnske brobygningskonferencer fra 2013 til 2016. Mere konkrete tiltag har dog ladet vente på sig, men nu skal det glade budskab herfra bæres ud i det ganske land og sætte inspirerende frø. Vi skal bygge den ”Storebæltsbro”, som der i den grad er brug for- for at sætte skub i og fremme sammenhængkraften i tyskfaget. Derfor er det ekstra glædeligt, at der nu kan afholdes fem regionale kontaktseminarer mellem grundskole- og gymnasielærere, der underviser i faget tysk. Det er supervigtigt, at Folkeskolen afleverer gode tyskelever og at gymnasielærer ved hvad de får. Samtale fremmer forståelsen hed det engang i en reklame.

I denne sammenhæng er det værd at rose Undervisningsministeriet, der i januar bevilligede de nødvendige midler til brobygningsaktiviteter i den tyske sproglæring. I den særlige brobygningsforening TYSK PÅ TVÆRS står Tysklærerforeningen for Grundskolen sammen med sine søsterforeninger bag aktiviteterne og har hyret professionelle undervisere fra Campus Carlsberg og Københavns Universitet til seminarernes faglige indhold. Seminarerne finder sted en eftermiddag i november i det ganske land i hhv. Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København og burde jo være en kær pligt for alle med tysk-hjertet på rette sted. 

Jeg citerer fra kontaktseminarernes flyer:

Hvorfor skal vi bygge bro?

Gensidigt kendskab til folkeskolens Fælles Mål og de gymnasiale uddannelsers læreplaner giver et overblik over tyskfagets mål og formål i et bredere perspektiv. Grundskolelærere får et indblik i, hvordan de kan forberede deres elever til overgangen fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser, og lærere fra de gymnasiale uddannelser forstår, hvilke tyskfaglige forudsætninger eleverne har med i baggagen, når de starter i gymnasiet.

På kurserne arbejder du med:

- Brobygning gennem curriculumkendskab: vi undersøger forskelle og ligheder og deres betydning for jeres tyskundervisning.

- Brobygning gennem udvikling af fælles undervisningsforløb med afsæt i sprogdidaktiske greb, der er motiverende for elever i grundskolen og på gymnasiale uddannelser, fx handlingsorientering og interkulturel læring med fokus på film og musik.

Kurserne er bygget op som workshops med mulighed for høj deltageraktivitet og med plads til at danne netværk. Vi taler tysk ud fra vores forskellige forudsætninger. Præsentationerne er på tysk, gruppediskussionerne foregår på dansk eller tysk.

Powered by Labrador CMS