BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Vækstfonden, Area 9 og Ginnungagap

"Det kan godt være, at vi er rige, men derfor behøver vi ikke at blive tænksomme."

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vækstfonden, som vi alle sammen betaler til via skatten, har lige brugt 190 millioner af vores fælles midler til at forringe skole og uddannelse. Pengene er givet til læringsfirmaet Area 9 Lyceum, der arbejder med digitaliseret læringsstyring. Rationalet synes at være: "Det kan godt være, at vi er rige, men derfor behøver vi ikke at blive tænksomme". Derfor skal mere og mere undervisning nu erstattes med den totale intethed: Læring på dåse, industriel tilpasning af neurale forbindelser. Det er dybt problematisk, og en hovedløs retræte til tiden før civilisationen. Kort fortalt: En søgen efter et definitiv tomrum mellem varme og kulden, hvor alt står stille.

Faktisk kan bevillingen af de 190 millioner også godt vise sig at være mere eller mindre lovstridig - i hvert fald, hvis det pågældende læringssystem specifikt tænkes anvendt i Danmark. Loven om vækstfonden siger nemlig følgende:

 "Fondens oprettelse og formål

 § 1.  VækstFondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

 Stk. 2.  Miljømæssige og etiske aspekter inddrages ved, at ansøgere skal oplyse, hvilke etiske og miljømæssige overvejelser de har gjort sig om de aktiviteter, der søges medfinansieret. Det skal indgå som et positivt element i vurderingen af ansøgninger om medfinansiering af udviklingsprojekter som nævnt i § 2, stk. 1, og udviklingsselskaber som nævnt i § 2, stk. 2, hvis ansøgere kan dokumentere, at der er tale om udvikling af et mere miljøvenligt produkt eller produktionsproces, eller at der er tale om et økologisk alternativ."

Problemet er bare, at intet - som i absolut INTET - tyder på, at firmaets teknificerede og uetiske læringsautomatik på nogen måder bidrager til et samfundsøkonomisk afkast. Tværtimod viser historien helt entydigt, at lande med åndsliberale, kundskabsorienterede skolesystemer har den bedste samfundsudvikling (inden for økonomi, lykke, demokrati osv.) over tid. Læringsfirmaets projekt er den direkte modsætning til dette. Al seriøs pædagogisk forskning taler i øvrigt også imod den teknokratiske læringsideologi, der trækkes på i nedenstående projekt, og denne erkendelse breder sig med lynets hast internationalt.

Det er muligt - hvis læringssystemet fx anvendes i Danmark -, at firmaets ledere og aktionærer bliver en smule rigere, men samfundet som sådan vil utvivlsomt blive fattigere. Selv ikke de størst tænkelige afledte økonomiske effekter af firmaets evt. succes vil på nogen måde kunne opveje effekten af den omsiggribende fordummelse, læringsautomatikken fører med sig. Vælger man i stedet blot at sælge systemet til andre lande, er det nu svært ikke at betegne det som en slags statsstøttet læringsterrorisme.

Der er kun et at gøre, hvis det politiske flertal fortsat vil have en vækstfond: Udskift bestyrelsen prompte! Derefter må miseren også mane til generel eftertanke, for den er desværre ikke en enlig svale. Fx har vi alene på det skole- og uddannelsesmæssige område efterhånden også spildt flere milliarder må meningsløse projekter om synlig læring, databaseret skoleledelse, teamlæring, målstyret læring og jeg-skal-komme-efter-dig-læring. Vi må spørge os selv, hvordan i alverden det gang på gang lykkes os som samfund at udpege håbløst uvidende mennesker til alle mulige bestyrelser, råd og nævn? Hvad er det, der går galt? Er det fordi et bestemt segment af halvdannede ignoranter simpelthen bare udpeger hinanden? Er uvidenheden ganske enkelt havnet i en selvforstærkende spiral, der via Area 9 fører os tilbage til den store intethed, den totale tavshed. Altings begyndelse og ende.

I øvrigt:

Læringsfirmaets navn "Area 9" er komisk nok en betegnelse for et område i pandelappen, som forbindes med menneskelig tænkning og kreativitet.

Ginnungagap var i nordisk mytologi den store intethed, der var i midten af verden, før jorden blev skabt. Ginnungagap lå mellem flammehavet Muspelheim, ildjætten Surts hjemsted ,og det nordlige is-rige Niflheim, hvor uhyret Nidhug boede.

Referencer:

Omtale af bevillingen i dagbladet Børsen: https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/356777/rekord-investering_fra_vaekstfonden_paa_190_mio_kr_area_9_kommer_til_at_hit_the_ground_running.html?split=B&utm_source=forside&utm_campaign=nyhed_01

Reklame film fra Area9Lyceum: https://area9learning.com/resources/

Vækstfondens hjemmeside: http://www.vf.dk/

Loven om vækstfonden: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25948

Om problemerne ved læringsideologien: Mårtensson, Brian Degn (2015): Konkurrencestatens pædagogik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Powered by Labrador CMS