BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Mens vi venter på den næste lov

Et alternativt afsæt for en debat om folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er efterhånden ved at blive fast praksis, at folkeskolens rammer og lovgivning skal ændres konstant og hele tiden. Der kan derfor ikke gå lang tid, før den næste lov skal debatteres. Dette indlæg skal ses i dette lys, og er således et bud på et alternativt afsæt for den kommende debat. Hvad nu, hvis den næste lov tog sit udgangspunkt i diskussioner i det pædagogiske miljø, hvor folk faktisk havde forstand på pædagogik? Det er måske svært at forestille sig, men nu har jeg altså valgt at lege lidt med tanken her på bloggen. I nedenstående har jeg forsøgt at indlede en sådan diskussion med en fiktiv skitse til en ny folkeskolelov. Min hovedtanke er, at den skal være kort og afgrænset, således at den opfordrer til undervisning - i stedet for at begrænse samme. Jeg vil ikke påstå, at mit forslag er uangribeligt eller noget i den dur. Faktisk er jeg i tvivl om en masse ting. Jeg ved eksempelvis ikke helt, om fagene overhovedet skal oplistes eller ej, men pt har jeg ladet mig inspirere af den gældende lov.

Forslag til ny Lov om folkeskolen

Kapitel 1

Folkeskolens formål

§ 1. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur, demokratiske traditioner og historie, give dem forståelse for andre folk, lande og kulturer, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen, og bekræfte, puste til og spejle den kærlighed, hvoraf den enkelte, helt unikke, elev er skabt.

Stk. 2. Folkeskolen skal være en ramme for samvær, oplevelse, traditioner og fordybelse, så eleverne som frie mennesker kan møde livet, fællesskabet og verden i en åbenhjertig ånd.

Stk. 3. Folkeskolen skal fortælle om menneskets værd i en fælles verden, som det er vores ansvar at tage vare på.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen ansvaret for, at lærerne har mulighed for og frihed til at undervise på en levende og åndfuld måde. Derudover skal skolens leder være behjælpelig med alt det praktiske i forbindelse med undervisningen, lønudbetaling og deslige.

Stk. 3. Elever og forældre har al mulig grund og ret til at engagere sig og diskutere vidt og bredt om folkeskolens virke. Lærerne har pligt til at lytte og tale med.

Kapitel 2

Folkeskolens struktur og virke

§ 3. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse til alle, der ikke kan få nok.

Stk. 2. Alle børn har brug for særlig hensyntagen og støtte, og derfor er hele skolens virke præget af nærvær, åndsfrihed, demokrati, solidaritet og forpligtende samvær. I den danske folkeskole dømmes ingen ude.

§ 4. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges af læreren, og

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) Dansk på alle klassetrin.

b) Engelsk på 3.-9. klassetrin.

c) Kristendomskundskab på alle klassetrin samt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

d) Historie på alle klassetrin.

e) Samfundsfag på 7. og 9. klassetrin.

2) Praktiske/musiske fag:

a) Idræt på alle klassetrin.

b) Musik på alle klassetrin.

c) Billedkunst på alle klassetrin.

d) Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, drama samt andre praktiske og kreative fag, som skolen bør oprette, fordeles efter lærernes vurdering.

3) Naturfag:

a) Matematik på alle klassetrin.

b) Natur/teknik på 0.-6. klassetrin.

c) Geografi på alle klassetrin.

d) Biologi på 7.-9. klassetrin.

e) Fysik/kemi på 7.-9. klassetrin.

Stk. 3. Der skal tilbydes eleverne undervisning i tysk (tilbudsfag) på 7.-9. klassetrin.

Stk. 4. Der kan som alternativ for den enkelte elev som tilbudsfag tilbydes eleverne undervisning i fransk, spansk og nabosprog i stedet for, eller udover, tysk på 7.-9. klassetrin.

§ 5. I undervisningen i grundskolen indgår desuden al muligt andet oplysende og alment dannende indhold efter lærernes vurdering. Det står derfor læreren frit for at supplere ovenstående fagrække med alt, hvad der skal til.

.

Kapitel 3

Opfølgning, evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen

§ 6. Folketinget udtrykker med denne lov stor tillid og taknemmelighed til nationens lærerstand, og forventer derfor, at elever, forældre og lærere i fællesskab vil udvirke, at undervisningen opfylder lovens ånd. Alle, der måtte have noget på hjerte i forbindelse med skolens virke, har pligt til at ytre sig vidt og bredt herom, således at undervisningen ikke størkner i selvtilstrækkelighed. Systematiske og centrale test, trinmål, ranglister og tankeløs kontrol må aldrig genindføres på ny.

§ 7. Folketinget ønsker folkeskolens lærere held og (til)lykke med deres virke.

Powered by Labrador CMS