Demokratiskolen

Sponseret blog

Sponseret blog

Demokratiskolen supplerer den demokrati- og medborgerskabsundervisning, der i dag tilbydes elever i folkeskolen med en mere praktisk ”civic education” (borgeruddannelse). Det bringer eleverne tættere på samfundets demokratiske system, styrker deres demokratiske selvtillid og modvirker fremmedgørelse og i værste fald udemokratisk adfærd.

Opgaven består ikke kun i at motivere unge til at stemme ved valgene, men også i at øve dem i at sætte præg på deres omgivelser, og dermed øge deres lyst til at deltage i det demokratiske arbejde – både politisk, på foreningsniveau og i deres lokalsamfund.