Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Om bloggen

Det overordnede formål med FIIBL-bloggen er at formidle og diskutere praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring i relation til børn og unge. Vi skriver om emner, der relaterer sig til idrætsfaget og bevægelse i skoledagen.