Fraktion 4 - pensionisterne

Blog

Årsmøde i fraktion 4

Digitalt årsmøde

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 8. og 9. februar skulle årsmødet for fraktion 4`s  repræsentanter have været afholdt på GL. Avernæs. Vi er mange,der glæder os til at mødes denne ene gang om året til både et fagpolitisk og socialt arrangement. Det er her, vi drøfter de faglige områder for fraktion 4 og hører nyt om, hvad der sker i de forskellige kredse. Samtidig er årsmødet en vigtig platform for fraktion 4`s hovedstyrelsesmedlem.

Vedtægter for fraktion 4:

Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 er en fraktion under Danmarks Lærerforening for medlemmer på pension eller efterløn.

I foreningens vedtægter står der, at årsmødet skal afholdes i januar/februar, og at valget til delegerede for fraktion 4 skal afholdes i lige årstal. Da der således ikke skulle afholdes valg i år, håbede de delegerede på at få tilladelse fra hovedstyrelsen til at holde møde på et senere tidspunkt, hvor det igen var muligt at mødes fysisk.Dette blev afslået.

Virtuelt årsmøde d.8. februar:

Dagsordenen for mødet var:

  • Formandens beretning.
  • Gruppearbejde i de forpligtende kredssamarbejder, hvor man diskuterede formandens beretning.
  • Oplæg om muligt medlemskab af Faglige Seniorer.
  • Gruppearbeje og debat om oplægget.
  • Indkomne forslag.

Under formandens beretning blev bl.a. følgende diskuteret:

Seniorkurser: På hovedstyrelsesmødet i slutningen af marts tages stilling til, om det er forsvarligt at afholde disse kurser i dette kalenderår.

Hvordan fastholder man medlemmerne af DLF også efter de er gået på pension?

Flere årsmøderepræsentanter efterlyste en folder fra foreningen centralt samt at fordelene ved at fortsætte som medlem af foreningen blev mere synlig på hjemmesiden.

Overenskomstresultatets betydning for pensionen blev også berørt.

Opfølgning af årsmødet i 2020:

På årsmødet i 2020 udformede vi ønsker til principper for foreningens pensionistpolitik. Disse principper har bl.a. dannet baggrund for Jørns arbejde i hovedstyrelsen. Nu håber vi, at de bliver indarbejdet i det principprogram, der skal på kongressen til efteråret.

Et andet punkt fra 2020 er udarbejdelse af vejledende retningslinjer for pensionistarbejdet i de 11 forpligtende kredssamarbejder.Disse skal udarbejdes med udgangspunkt i det materiale, vi modtog fra de 11 samarbejder. Vi vil gerne igang.Derfor håber vi, at hovedstyrelsen vil give til et, at årsmøderepræsentanterne kan mødes i efteråret.

Faglige Seniorer:

Efter oplægget om emnet og drøftelse i grupperne var der enighed om at anmode hovedstyrelsen om optagelse i Faglige Seniorer.

Hvordan fungerede det så at holde årsmøde på nettet?

Helt med afholdelse af kongres på nettet var mine ærligt; efter min oplevelse med afholdelse af kongres på nettet var mine forventninger ikke de største. .Men det gik bedre end jeg havde ventet; dog ikke så godt, at det på nogen måde kan erstatte et fysisk møde.Oplæggene og debatterne i plenum fungerede, men mange gruppemøder fungerede slet ikke på grund af teknikken. Nogle faldt ud, og andre kunne ses men ikke høres.

Derfor håber jeg, at vi får tilladelse til at mødes på en af vores kursusejendomme i efteråret, så vi kan komme videre med vores arbejde.