Fraktion 4 - pensionisterne

Blog

Ingen seniorkurser i år

Såvel seniorkurser som Nordisk Pensionisttræf er aflyst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På grund af den fortsat usikre situation med risiko for smitte med COVID-19 besluttede hovedstyrelsen på mødet den 2.-3. marts, at foreningens kursus- og uddannelsesaktiviteter ikke afvikles fysisk frem til 1. august 2021.

Det indebærer at årets seniorkurser aflyses. Og aftenen inden hovedstyrelsesmødet kom en mail fra de islandske arrangører, som meddelte at Nordisk Pensionisttræf er aflyst.

Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 er en fraktion under Danmarks Lærerforening for medlemmer på pension eller efterløn.

Jeg er enig i, at det ikke er muligt/ansvarligt at gennemføre arrangementerne med den usikkerhed, der hersker. Men jeg synes, at det er rigtig ærgerligt. Seniorkurserne er et populært tilbud til DLF’s seniorer, som rigtig mange søger hvert år. Jeg har selv været glad for at deltage i to af kurserne – én gang som ”menigt medlem” og én gang som medhjælper for den kursusansvarlige.

Som nybagt repræsentant for Fraktion 4 i hovedstyrelsen, så jeg frem til, som kursusansvarlig på seniorkurserne, at skulle møde et bredt udsnit at foreningens seniorer. Mit ”bagland” i forhold til organisationsarbejdet udgøres hovedsaligt af de ti kongresdelegerede og de 44 årsmøderepræsentanter. Og det har jeg stor nytte og glæde af. Men jeg ser frem til at komme i dialog med en bredere skare om forventningerne til foreningen og tilbagemeldinger om oplevelser af det lokale pensionistarbejde i kredsene. Det er min egen oplevelse at erfaringsudveksling er den største inspirationskilde til udvikling af pensionistarbejdet.

Jeg vil for eksempel gerne høre, om der er nogle gode idéer til fornyelse af seniorkurserne. Kurserne har haft de samme overskrifter i efterhånden mange år. Indholdet er undervejs justeret, men der kan også være andre emner, der kunne være spændende at mødes om.

Jeg håber også, at kurserne vil kunne inspirere nogle til at gå ind i arbejdet med at lave arrangementer hjemme i sin egen kreds. Det er stor aktivitet mange steder, men der er også kredse, hvor der er ”udviklingspotentiale”. Det er grupper af seniorer, der står bag arrangementerne i kredsene, og nogle steder skal der måske et lille skub til, at nogle tager initiativet.

Og jeg savner at kunne fortælle om det, der foregår centralt i foreningen, og herunder hvad jeg foretager mig i hovedstyrelsesarbejdet.

Men jeg må ruste mig med tålmodighed, ligesom I, der gerne vil på seniorkursus og/eller til Nordisk Pensionisttræf må. Jeg ser frem til, at vi nok kan genoptage aktiviteterne til næste år.

Og så vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til at overveje, om I ikke kunne have lyst til at blive oprettet som bloggere her på Lærersenior, og dele jeres tanker om livet som senior …….. og alt muligt andet, som falder jer ind ……… Når vi nu for tiden ikke kan mødes fysisk.