Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 - pensionisterne

Blog

Pensionist ………… og hvad så?

Bevar fællesskabet med dine fagfæller

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På en del skoler bliver de pensionerede kolleger ved med at mødes på skolen. En god og hyggelig tradition, som gør, at man kan følge med i både kollegernes og skolens liv.

Men der foregår også meget i større sammenhænge, som har tilknytning til vores læreridentitet. I langt de fleste af Danmarks Lærerforenings kredse er der en gruppe pensionerede lærere, der laver kulturelle og sociale arrangementer for kredsens medlemmer af ”fraktion 4”, som vi hedder i foreningens jargon. I min kreds kaldes de Seniorklubbens arbejdsgruppe. Andre kalder dem Pensionistudvalget eller Pensionistforeningen bestyrelse. Hvis du er i tvivl om der foregår noget for pensionister i din kreds, kan du henvende dig til kredskontoret og spørge.

Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 er en fraktion under Danmarks Lærerforening for medlemmer på pension eller efterløn.

Hvis der ikke gør, kan du vælge at gøre som Birgit Fixen fra Furesø Lærerkreds, der ”tog sagen i egen hånd”. Det kan du læse om i artiklen, der blev lagt på ”Lærersenior” den 24. januar.

Det er en lang række af forskellige typer af aktiviteter, der tilbydes. Foredrag, teater-/ musikarrangementer, rundvisninger, museumsbesøg, julefrokoster, sommerudflugter og andre ture. Nogle laver udenlandsrejser. For blot at nævne nogle. Og de forskellige arbejdsgrupper får inspiration fra hinanden.

Foreningen har delt landet op i 11 ”forpligtende kredssamarbejder”, hvor der blandt andet er et ”pensionistforum”. Her mødes to repræsentanter fra hver af samarbejdets kredse 2-4 gange om året, hvor de udveksler erfaringer og gode idéer til arrangementer.

De 11 pensionistfora vælger hver fire repræsentanter til fraktion 4’s årsmøde, der foregår hvert år i februar måned. Her udveksles også erfaringer og idéer, og her vælges de 10 kongresdelegerede som repræsenterer fraktion 4 i Danmarks Lærerforenings kongres. Årsmødet – og imellem årsmøderne de kongresdelegerede - fungerer også som bagland for mig, som er fraktion 4’s repræsentant i foreningens hovedstyrelse.

På de seneste årsmøder har vi arbejdet på at formulere en politik for pensionistarbejdet i Danmarks Lærerforening. Det har resulteret i en lang række idéer til hvordan pensionistarbejdet kan styrkes, og i år har vi formuleret et forslag til politik for pensionistarbejdet. Det er så min opgave at fremsætte idéerne og forslaget til politik i hovedstyrelsen. På årsmødet i februar efterlyste vi også nogle retningslinjer for frivilligt arbejde i folkeskolen. Læs mere om årsmødet i artiklen fra den 10. februar på ”Lærersenior”.

Danmarks Lærerforening tilbyder hvert år fire Seniorkurser, hvor man kan møde kolleger fra hele landet. De foregår på foreningens kursusejendomme – Sinatur-hotellerne – i ugerne 26-28. I uge 25 er der ”Nordisk Pensionisttræf”, der i år foregår i Alta i Norge. Danmarks Lærerforening råder over 25 pladser, og giver et tilskud til medlemmer, der deltager. Tilmeldingsfristen for i år er overskredet, men kurserne holdes hvert år. Læs om disse arrangementer og hvad foreningen i øvrigt tilbyder af medlemsfordele her:

https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele

Lån og Spar Bank, som foreningen er medejer af, tilbyder 3% i rente af de første 50.000 kr. på lønkontoen, hvis man har alle sin konti i banken. Og medlemskab af DLF giver ret til medlemskab af Forbrugsforeningen, der giver bonus på køb i en lang række forretninger.

Det faglige netværk ”Lærersenior”, som indlægget her bringes i, er vores mulighed for at kommunikere med hinanden om ”alt mellem himmel og jord”. Brug kommentarfeltet til at supplere/kommentere indlæg, eller til at komme med idéer/oplysninger til et godt pensionistliv.

Powered by Labrador CMS