Danmarks Naturfagslærerforening

Danmarks Naturfagslærerforening

Om Danmarks Naturfagslærerforening

Foreningen repræsenterer undervisere i naturfagene. Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske og didaktiske interesser inden for naturfagsundervisning i Grundskolen. Foreningen udgiver to tidsskrifter: STEM undervisning og Natur//Teknologi