Sponseret indhold

Spillemyndigheden

Sponseret indhold

Sponseret indhold: Sæt pengespil og spilafhængighed på skoleskemaet

En undersøgelse fra Spillemyndigheden viser, at 15 pct. af 15-17-årige har spillet om penge inden for det seneste år, selvom aldersgrænsen for pengespil i Danmark er 18 år. Nu kan du være med til at sætte fokus på emnet overfor dine elever gennem involverende undervisningsmateriale, der både lærer eleverne om matematikken bag spil og de potentielle negative konsekvenser ved pengespil.

Publiceret

Pengespil er ikke for børn, men alligevel bliver flere børn og unge eksponeret for pengespil i forskellige sammenhænge. Det kan fx være i hjemmet, som en del af det sociale liv i idrætsforeninger, gennem forskellige medier eller i skolen. Undersøgelser peger på, at en tidlig debut med pengespil kan øge risikoen for at få problemer med spil senere i livet. Ifølge den seneste undersøgelse af udbredelsen af spilafhængighed i Danmark har 6 pct. af børn og unge mellem 12-17 år problemer med pengespil i varierende grad.

Færre unge skal udvikle problemer med pengespil

For at forhindre at unge mennesker kommer ud i en uoverskuelig situation på grund af pengespil, har Spillemyndigheden udviklet gratis undervisningsmateriale målrettet folkeskolens 7.- 10. klassetrin. Formålet med indholdet er både at lade de unge komme til orde med deres egne erfaringer og syn på pengespil og få sat gang i en samtale om, at pengespil kan give problemer. Materialet lægger også op til at undersøge, hvordan og hvor man kan få mere hjælp, hvis spillet begynder at give problemer.

Fire forskellige lektioner

Undervisningsmaterialet består af i alt fire lektioner, som enten kan benyttes enkeltvis eller som et undervisningsforløb. Tre af lektionerne fokuserer på pengespil generelt og på de potentielle negative konsekvenser ved pengespil. Lektionerne består af blandt andet læreroplæg, klassediskussioner og gruppearbejde, fx skal eleverne i en af lektionerne producere deres egne oplysningskampagner om pengespil eller spilafhængighed målrettet deres egen aldersgruppe.

I en af lektionerne kan eleverne slippe deres kreativitet løs, når de i grupper skal producere deres egen kampagne til andre unge om pengespil eller spilafhængighed.

I den fjerde lektion introduceres to begreber kendt fra matematikkens verden: kombinatorisk sandsynlighed og teoretisk tilbagebetalingsprocent. Gennem opgaver, som både kan løses individuelt eller i grupper, styrker eleverne deres matematiske kompetencer og får en forståelse af, hvordan spiludbydere tjener penge.

I matematiklektionen introduceres eleverne til de matematiske begreber kombinatorisk sandsynlighed og teoretisk tilbagebetalingsprocent.

Undervisningsmaterialet er gratis og frit tilgængeligt som download fra Spillemyndighedens vidensplatform om spil og spilafhængighed StyrPåSpillet.dk.

Sponseret indhold: Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriets koncern.

Vi er ansvarlige for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.

Spillemyndigheden driver vidensplatformen StyrPåSpillet om pengespil, spilproblemer og spilafhængighed. StyrPåSpillet er for alle, der har brug for konkrete redskaber til og viden om de problematikker, som kan opstå, når spillet tager overhånd.

Podcast om spilafhængighed

På StyrPåSpillet.dk finder du også podcasten ”Vi snakker om spillet”. Igennem fem afsnit med forskellige gæster belyser podcasten spilafhængighed fra forskellige perspektiver. Alle medvirkende har eller har haft spilafhængighed inde på livet på den ene eller anden måde. Afsnittene varer mellem 30 og 45 minutter. Du kan fx lade dine elever lytte til podcasten som optakt til undervisningen.

Tal med forældre om pengespil

Fylder spil meget i din klasse, kan du sætte emnet på dagsordenen på et forældremøde. Til det har Spillemyndigheden udviklet en guide, som kan understøtte dialogen om pengespil.

Find materialet

Download undervisningsmaterialet

Hør podcasten ”Vi snakker om spillet”

Download guiden til forældremøder