Blog

Brobygning AFLYST!!!

Smider vi de kommende skolebørn ud på dybt vand?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Praksis i landets kommuner er meget forskellig, men langt de fleste børnehaver, SFO og skoler har en strategi for overgangen fra børnehave til skole. Der er enighed om, at det er vigtigt, at barnet får kendskab til det nye – at han/hun træner sig i at være i nye fysiske rammer, øver sig i at navigere i en fremmed kultur med andre normer, vaner og krav samt ikke mindst: at barnet udvikler gode relationer og tillid til de voksne i det nye - og på flere måde ukendte land…

Mange kommuner har en formaliseret brobygningspolitik. Det kan være i form af en brobygningskanon med krav om, at dagtilbud og SFO/indskoling arbejder med de samme materialer på en nøje beskrevet måde. Eller det kan være en overordnet beskrivelse – retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole: ”De fagprofessionelle voksne skal systematisk samarbejde om at skabe kontinuitet og sammenhæng for børnenes trivsel, læring og udvikling” … og ”skabe sammenhæng i det pædagogiske læringsmiljø fra dagtilbud til forårs-SFO og børnehaveklasse.” Det opleves generelt som en fælles opgave at skabe sammenhæng og tryghed i barnets liv. I mange lokalområder ses en kultur for fælles personalemøder med drøftelse af erfaringer, ideer og nye aktiviteter samt en tradition for at planlægge gensidige besøg/afholde fælles arrangementer for børn og forældre.

Men hvordan kan alt dette foregå, når virkeligheden har ændret sig markant som følge af Covid-19? Der er børn, som har været hjemme fra daginstitutionen i mange uger – de er så småt vendt tilbage, men ikke til den gamle børnehave, for der er nye måder at være sammen på. Det kendte er pludselig forandret, og de aftalte besøg i det nye kan måske ikke gennemføres. HVAD gør vi så for at sikre en tryg overgang? Er det muligt at kigge på ”plejer” og finde nye samarbejdsformer? At en del af brobygningen sker efter skolestart? Det bliver ikke enkelt, men vi véd, at et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang. Derfor må vi finde samarbejdsmåder, der kan skabe den røde tråd i barnets liv – Coronaudfordring eller ej:  brobygningen er for vigtig til at aflyse!