Fraktion 4 - pensionisterne

Blog

Hovedstyrelsesvalg 2019

Jeg stiller op som kandidat i valggruppe 2

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Valggruppe 2, pensionister og efterlønsmodtagere, skal vælge én repræsentant til hovedstyrelsen. Birgit Bruun der sidder i hovedstyrelsen for fraktion 4, genopstiller ikke. Derfor har jeg besluttet mig for at opstille.

Jeg er 68 år, gik på efterløn i 2014 og blev pensionist i 2016. Jeg bor i Aarhus, hvor jeg arbejdede som lærer i 37 år – de sidste 35 år på Vorrevangskolen. Jeg var tillidsrepræsentant fra 1988 til 1994. Var kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret fra 1994 til 2014 – de sidste otte år tillige kredskasserer og kontaktperson til fraktion 4.

Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 er en fraktion under Danmarks Lærerforening for medlemmer på pension eller efterløn.

Fra 2015 har jeg været aktiv i Århus Lærerforenings Seniorklub og Pensionistforum Østjylland, hvor de otte østjyske kredse udveksler erfaringer med pensionistarbejdet og  samarbejder om udvikling af pensionistarbejdet i foreningen.

Siden 2016 har jeg været kongresdelegeret for fraktion 4, og jeg har derfor været med til at planlægge og afvikle årsmøderne for fraktion 4. Til årsmøderne sender hvert af de 11 forpligtende kredssamarbejder fire repræsentanter, der sammen med de ti kongresdelegerede og hovedstyrelsesmedlemmet, dels er bagland for hovedstyrelsesmedlemmet dels udveksler erfaringer og idéer til udvikling af pensionistarbejdet. I lige år vælger årsmødet fraktion 4’s kongresdelegerede.

Jeg vil, med udgangspunkt i fraktion 4’s årsmøder og samarbejdet med fraktion 4’s kongresdelegerede, være efterlønnernes og pensionisternes stemme i hovedstyrelsen.

At være lærer er ikke bare et job. Det er en del af identiteten, og derfor forbliver langt de fleste som medlemmer af foreningen efter at de stopper arbejdslivet.

På det seneste årsmøde i fraktion 4 formulerede vi en række ønsker og forlag til, hvordan hovedforeningen kan understøtte kredsenes pensionistarbejde. Dels ved at styrke kommunikationen til kommende efterlønnere og pensionister. Dels ved at bakke op om aktiviteter i kredsene, i de forpligtende kredssamarbejder og i foreningen centralt. De tanker vil jeg bringe ind i foreningens arbejde med det formål at fastholde nuværende og kommende pensionister i foreningen.

Mvh Jørn Kokkendorff