Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

At tegne er at se

Hvad er egentlig vigtigt at kunne, når man skal have billedkunst? Spørger du mig, så er det vigtigste, at eleverne lære at bruge sine sanser. Jeg tager afsæt i synssansen, i skoleårets første billedkunstforløb i 3. klasse.

Publiceret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et af de første forløb, som jeg altid præsenterer mine elever for i billedkunst, er et forløb om ’iagttagelsestegning’. Jeg synes det er vigtigt, at de først og fremmest er opmærksomme på, at bruge deres sanser, så de kan benytte sig af en sansemæssige tilgang i mødet med omverdenen, når de skal arbejde i billedkunst.

Hos mig, skal de som noget af det første lære at ’se’ igen. Det synes de er meget sjovt, og lidt fjollet, for de kan jo godt se. Mange børn tegner ud fra hukommelse og fantasi, hvilket også er rigtig fint, i nogle sammenhæng. Andre gange, er det rigtig godt, at kunne gengive detaljer og iagttage det der gør, at noget skiller sig ud fra noget andet, altså at være visuelt opmærksom. Det er også en egenskab, som kan overføres til andre fag.  I sidste uge tog begge mine 3. klasser hul på forløbet om (iagttagelses)tegning. De mødte bl.a. tre tegneteknikker; krøl-, kryds-, og blindtegning. De to lektioner fløj afsted, imens de stod model for hinanden, og fik lavet nogle rigtig gode eksempler på, hvor vigtigt det er, at man tager sig god tid og bruger sin øjne. Især blindtegning var et hit! I denne uge, tog vi skridtet videre og begav os ud i skolegården, vi skulle på bladjagt. Skolen jeg arbejder på, har mange grønne områder, så det var nemt for elevene at finde 5-7 blade, som de havde lyst til at arbejde med. Da de i par, havde samlet blade, skulle de inde i lokalet, inddele bladene i grupper ud fra forskellige kriterier. Nogle af bladene kunne ligge i flere af grupperne, så her måtte de nærstudere det enkelte blad og vurderer, hvor de mente, de passede bedst ind. Det var helt op til dem, så længe de kunne argumentere. Bagefter havde vi en kort fælles snak, hvor eleverne fik lov til at vælge nogle blade, som de synes var interessante i form, farve og udtryk. Sammen kiggede vi på detaljerne, snakkede om streger, former og linjer i bladets naturlige form, og at det var dét, vi lige om lidt skulle forsøge at fange og gengive i to tegninger.

Da eleverne havde siddet fordybet i tegningen af to forskellige blade og deres detaljer, så skulle de vælge ét blad, som de ville overføre til et stykket lyst karton, så bladet bagefter kunne klippes ud og næste gang bruges som skabelon, til de blade og akvarel tegninger vi skal i gang med. Det glæder jeg mig til at de skal igang med.

Hvad er det første I har taget hul på i billedkunst, her efter sommerferien? Og hvad synes I er vigtigt at kunne, for på sigt at mestre faget?