Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

Elevmedbestemmelse i billedkunst

Helt lavpraktisk betyder det, at eleverne har indflydelse på indhold, form og struktur i deres undervisning. Jeg har det overordnede ansvar og jeg er deres guide.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg forsøger altid at have fokus på, hvordan jeg kan udvikle og udnytte mine elevers læringslyst. Jeg oplever det rykker mest, når de er medbestemmende.

Jeg arbejder på en UNICEF rettighedskole, og det betyder blandt andet, at medbestemmelse, rettigheder og ansvar gennemsyrer den måde jeg underviser på. Det har jeg altid forsøgt at tilstræbe, men nu hvor vi er en rettighedskole, så forpligter det endnu mere.

Helt lavpraktisk betyder det, at eleverne har indflydelse på indhold, form og struktur i deres undervisning. Jeg har det overordnede ansvar og jeg er deres guide.

I billedkunst er det også vigtigt for mig, at lytte til mine elevers ønsker og nysgerrighed, så jeg kan imødekomme dem i min planlægning. Jeg har mange snakke med dem om, at jeg gør alt, hvad jeg kan, men at jeg desværre nogen gange er begrænset af tid, penge og ressourcer generelt. Fordi jeg har den åbne dialog, hvor jeg involverer dem i mine overvejelser omkring deres læring, hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan, så oplever jeg forståelse og accept, og stadig en høj grad af fordybelse og involvering. De VED, at jeg gør ALT for, at deres ønsker bliver hørt, så de acceptere det, når det ikke kan lade sig gøre. De stoler på, at jeg altid er på deres side, og derfor altid gør mit bedste for at opfylde deres ønsker.

De minder mig om, at jeg skal gøre mig umage

"Jeg kan se, at du gør dig umage, Sarah." Hvad mener du? Spørger jeg nysgerrig. "Du gør altid så meget for, at vi skal have det godt. Vi er udenfor, når vi skal lære, du lytter til det vi gerne vil lære og vi får lov til at være med til at bestemme. Jeg kan se, at du gør dig umage."

De ord har jeg haft med mig en måneds tid nu. Dem husker jeg, når jeg tilrettelægger min undervisning. De minder mig om, at jeg er lærer, fordi jeg vil være og gøre noget særligt for mine elever.

På fredag skal vi evaluere skoleårets første billedkunstforløb. Vi har arbejdet med iscenesat fotografi, og det har virkelig været godt, synes jeg. Men synes de nu også det?

Kigger jeg kun på det jeg har observeret i min undervisning, så har der været en høj grad af deltagelse, højt humør, grin, samarbejde og udvikling af et positivt klassemiljø. Deres produkter har opfyldt de faglige mål og deres refleksioner undervejs har båret præg af, at de har reflekteret over den viden de har fået i processerne, når jeg hørt dem tale med de nye fagord og begreber.

Planen var oprindeligt, at deres iscenesatte fotografier skulle udstilles på skolen, men det frabad de sig. Vi er på en ny matrikel, det er endnu ikke helt trygt, så det tog jeg selvfølgelig til mig. Værkerne er meget personlige, da det er eleverne selv der er på billederne, og de skal selvfølgelig være med til at bestemme, om de vil udstilles på skolens gang. 

 

De har indflydelse på det næste forløb

På fredag laver vi den sidste evaluering. Vi har løbende snakket om, hvordandet går, og jeg har tilpasset og lagt flere praktiske øvelser ind, som de efterlyste. Nu ser jeg frem til at høre dem fortælle om, hvad der var godt, hvad de vil have mere af, og hvad der ikke var helt så godt, så det kan justeres til næste forløb.

De ved godt, at ikke alle elementer kan være lige sjove og ligr oplysende for alle, men de ved også, at vi skal arbejde med emner, temaer og fag fra flere vinkler, for at nå til dybdelæring. Ja, tro det eller ej, men jeg har den slags nørdede snakke med mine elever i 5.klasse.

Fleksible rammer er nødvendig for elevernes medbestemmelse 

Fordelen ved at have mange timer i én klasse er, at jeg ikke på samme måde er bundet af et skema og andre udefrakommende krav. Så længe jeg holder styr på antallet af lektioner, så det går op, så har jeg mulighed for at tilpasse min undervisning, så det imødekommer elevernes ønsker til undervisningen. Det er meget svære, når man kun har én eller to lektioner i en klasse.

På fredag skal mine elever så være med til at vælge deres næste forløb i billedkunst. Men først skal jeg finde ud af, hvad de gerne vil.

Vi skal kigge på de forskellige emner og områder i Fælles mål, og vi må se på, hvilke områder vi mangler, og hvad de kunne tænke sig at lære mere om. Til gangen efter, vil jeg have skitseret 2-3 forløb, som de kan vælge imellem som klasse. De kommer til at stemme om det på demokratisk manér. Hvis der er cirka lige mange stemmer til to forløb, så bliver klassen delt op i to, med hver sine læringsmål, og så tager vi den der fra. Det er vigtigt, at jeg ikke ignorerer halvdelen af klassens ønsker, hvis jeg vil sikre høj læringslyst og involvering.

Hvordan arbejder I med medbestemmelse og elevinddragelse i billedkunst?