Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

Når fagene mødes

Mange taler for, at håndværk og design sagtens kunne lægges sammen med billedkunst. Det mener jeg ville være en stor fejl! Fagene kan sagtens forenes i enkelte forløb, men det de to fag hver især kan lære eleverne, skal ikke stuves sammen i ét fag.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selvom jeg er af den klare overbevisning, at alle de praktisk-musiske fag har hver sin berettiget plads i folkeskolen, så er jeg stor fortaler for at fjerne de hårde skel der er imellem alle fag. Ikke kun de praktisk-musiske.

Så selv om det er oplagt at forene håndværk og design med fx billedkunst, så er der i min optik endnu større læringspotentiale i at kombinere dansk med billedkunst eller matematik med håndværk og design.

I de boglige fag er det det talte sprog, som er det dominerende sprog. I de praksis-musiske fag er det hænderne, refkektionen og de kreative idéer. Selvom mange børn trives i de boglige fag , så rummer de praktisk-musiske fag muligheden for, at endnu flere børn kan opleve succes og udvikle sig positivt. De børn som ikke oplever succes i matematik, dansk og historie kan med stor chance opleve at slå til i fx billedkunst og håndværk&design, fordi fagene handler om at skabe og udtrykke sig nonverbalt.

4. klasse er igang med et kort forløb, som inddrager viden og teknikker fra  håndværk og design, matematik og billedkunst.

Bagsting, geometrisk former og akvarel maling, som er tilrettelagt så der er plads til at udtrykke sig individuelt.

Selvfølgelig er der benspænd og selvfølgelig er der råd og vejledning undervejs. På mange måder er de praktisk-musiske fag jo stadig mesterlære fag.

Målet er at lære eleverne at kombinere deres egen fantasi og kreativitet, med de teknikker og redskaber de tilegner sig i alle fag.