Blog-værk

Blog

Coronavenlig H/D; Emballagedesign

Håndværk/design faget skal gerne stå på tre ben; Materialekendskab, værktøjskendskab og designkendskab. Coronanedlukningen synes for mange en svær tid for faget, men det kan også være formidable muligheder for at arbejde med fagets tredje ben; Design!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når jeg arbejder med håndværk/design i folkeskolen arbejder jeg altid ud fr FIRE-modellen. Det gør jeg ud fra devicen, at hvis du arbejder systematisk med din designproces bliver det lettere at forstå for eleverne hvorfor de skal lave diverse. Ydermere giver det idéerne bedre muligheder, når man har et ståsted - noget at arbejde ud fra.  I dette forløb har jeg arbejdet med mælkeemballage, men arbejdsmodellen her kan sagtens udvides det til andre typer emballage. Derudover er forløbet yderst coronanedlukningsvenligt, da de fleste elever jo har mælkekartoner og en vis viden herom. 

Forstå - I denne del af processen skal eleverne opnå en vis forståelse for emballagen. Hvorfor ser den ud som den gør. Hvilket materiale er brugt og hvorfor. Hvad med farverne, der er brugt? Hvad skal produktet udstråle? Er der fx brugt billeder af naturen, køer, enge, græs osv. på økologisk mælk? Hvad med biodynamisk mælk?  Hvordan har udviklingen i emballagen været, og hvad var fordele og ulemperne ved dette? 

Ideudvikle - Her skal eleverne skitsere deres produkt. De skal lave mindst tre skitser og de kan udføres på forskellig vis. Det kan være doodling eller tænk ud af boksen-skitsering eller skitse-deling (som klart er lettere uden pandemi-nedlukning....)

Realisere  3 løsninger:

1. Del dit papir ind i 4 lige store felter, og tegn din mælkekarton på papiret.

2. Gør som løsning 1, og prøv at samle den, så godt som muligt.

3. Lim papir på en mælkekarton (eller sæt fast med tape), og tegn på den.

Blog-værk

Jeg hedder Tania og er en yngre lærer bosat på Amager og ansat på Skolen ved Sundet, hvor jeg bl.a. underviser i håndværk og design. Det er også dette min blog hovedsageligt kommer til at handle om. Både helt konkrete undervisningsforløb og tanker herom - men også debat og oplæg om praksisfaglighed. Jeg synes jo, at de praktisk-musiske fag i folkeskolen er meget vigtige - og også med til at understøtte og skabe mening og sammenhæng for elever i de mere gængse/ældre fag i folkeskolen.

Evaluere Eleverne præsenterer deres produkter/design. 

God arbejdslyst.  (Materiale udfoldet/udviklet efter inspiration fra bruger på foreningens facebookgruppe). 

Powered by Labrador CMS