Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Den mundtlige dimension skal også prioriteres i indskolingen

Forberedelsen til det nye kommende skoleår starter op i denne uge. Én af de problemstillinger, jeg vil tage op i mit idræts-fagteam, handler om, hvordan indskolings- og udskolingslærerne bør arbejde tættere sammen, så eleverne bliver præsenteret for samtalen og dialogen allerede fra de første år i idrætsundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: David Woo/Flickr.com

Vi gør det alle sammen. Bruger færdigheds- og vidensmål til vores enkelte klassetrin til at understøtte vores kommende årsplan.

Når jeg modtager 6. årgang til idræt, er det tydeligt, at eleverne ikke er vant til, at vi nogle gange stopper op midt i en leg, et spil eller lignende for at italesætte og gøre brug af idrætsfaglige udtryk.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Hvordan får vi styrket den mundtlige dimension i dette vigtige fag, så eleverne bliver mere bekendt med det?

Få mundtligheden med

Min pointe er, at det er vigtigt at klæde indskolingslærerne på til f.eks. hvilke kompetenceområder eleverne skal kunne anvende efter 7. og 9. klassetrin. Det kunne være interessant at stoppe op og tage en fælles snak om, hvordan man som lærer i 2. klasse kan bruge relevante udtryk for at  ”Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege”.  Hvilke værdier skal italesættes, når legene er på sit højeste, og hvornår stoppes en leg, for netop at give eleverne en vigtig pointe for derefter at starte den op igen? Hvad vil det sige at kunne samarbejde, og hvorfor er det vigtigt at kunne samarbejde? Disse spørgsmål vil man som lærer godt kunne tage med i en idrætsundervisning helt ned i 2. klasse.

Det vigtige er jo lige netop, at den mundtlige del ikke bliver i et klasselokale langt væk fra hallen, men at den skal foregå lige midt i legen, spillet, dansen eller lign., når eleverne er i gang med den valgte aktivitet.

Tiden mangler – jeg er helt enig. Drømmescenariet vil være, at der var tid til at arbejde sammen fra starten til slutningen på elevernes skolegang.  Indskolingslærerne skal ikke klædes på med fagudtryk, som de skal sende videre ud i klasserne, men de skal vide, hvor eleverne skal ende, så de selv kan sende dem i den rigtige retning, med hvad de finder rimeligt i fagtermer.

Hvordan tolker vi lærere kompetenceområderne, og hvordan sikrer den enkelte lærer, at eleverne er klædt på, når klassen skal overdrages til nye lærere? Dette kan være et spændende punkt på næste fagteam-møde…. Jeg vil ønske, at tiden var til det.