Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Idræt: Stort fag – lille prioritering

Sammen med engelskfaget er idræt det tredjestørste fag eleverne har gennem hele deres folkeskoletid. Det er et vigtigt fag, som ikke får den prioritering det burde, mener jeg.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Privat

Et stort fag skal også have en høj plads i hierarkiet. En plads hvor nye materialer, kurser, efteruddannelse og depotkvadratmeter bliver prioriteret fra skolens ledelse.

Jeg ved godt, at det nok er ren utopi at håbe på de ovenstående ønsker, for med skolernes trange økonomiske situationer rundt om i landet, så er der knap nok råd til at prioritere noget frem for noget andet.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Jeg har tidligere i andre blogs råbt op om fagets status og vigtigheden i fagets kerneydelse – nemlig glæden ved det kropslige og udtryksmæssige.

Idræt er et meget vigtigt fag. Men det bliver ikke alle steder taget lige seriøst!

Det har hjulpet, at det er blevet prøvefag, men i bund og grund har mange ikke helt fanget, at dette fag er en af grundstenene vi lægger frem mod bedre folkesundhed. Kan vi inspirere børn til et liv med bevægelse og motion, så kan vi reducere en del i sundhedsbudgetterne fremover. Vi må og skal prioritere faget i forhold til den helbredsmæssige fremtid, og økonomien spiller voldsomt her ind.

Idrætsfaget og økonomi

Vi må ikke negligere, at materialerne til faget i folkeskolen bliver brugt af mange elever hver eneste uge. Der er et stort slid. Derfor skal der budgetteres med økonomiske midler til løbende at kunne udskifte de mest slidte bolde, ketcher, måtter etc. Hvis ikke rammerne er indbydende og funktionelle, så falder engagementet og lysten hos udøverne.

Jeg er med på, at det ’bare’ er nemt at kræve prioriteringer i disse retninger. Økonomi er en vigtig sag på skolerne, og dette skal ses som et opråb til fremtidige økonomiske tiltag. Idræt må og skal tænkes ind som en stor spiller i budgettet for årene, der kommer.

Vi har med et stort fag at gøre – som fortjener høj prioritering!

Her er linket fra UVM om timetal for undervisning i fagene:

https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal