Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Indholdsområderne i idræt er trukket – hvad så nu?

D. 1. april var det i år tilladt at trække indholdsområder til idrætsprøven i 9. klasse – også selvom eleverne endnu ikke ved, om de skal op i idræt eller ej. Hvordan bruger eleverne og lærerne tiden bedst indtil de d. 24. april reelt ved, om de skal op i idræt eller ej?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: EaglebrookSchool/Flickr.com

Eleverne:

1. Lav en brainstorm over de to trukne indholdsområder (fra henholdsvis pulje A og B)

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Få eleverne til at lave en brainstorm over begge indholdsområder. Hvilke kompetencer har de inden for dem? Sørg for at sige til eleverne, at de skal forsøge at få indhold med, hvor alle i gruppen på et tidspunkt i løbet af den praktiske del får lov til at shine.

2. Udnyt haltiden

Hvis det er muligt, så del hallen op i mindre enheder, så hver enkel gruppe kan få mere ro til at fokusere på deres specifikke område. Måske er det ikke alle grupper, der har brug for at komme i hallen. Måske har de mere brug for at få kigget på deres indhold til den praktiske del.

Lærerne:

1. Få helt styr på undervisningsbeskrivelsen

Undervisningsbeskrivelsen i idræt er ret omfattende. Som lærer er det en god idé at arbejde på den løbende gennem hele året, men er dette ikke tilfældet, så sørg for at gå i gang med den. Hvis klassen så ikke kommer op, kan en del af undervisningsbeskrivelsen genbruges og udvides frem mod næste år.

2. Tekstopgivelsen skal ligge klar

Hvis eleverne skal op i idræt, har de krav på at få udleveret tekstopgivelsen samme dag, de får at vide, at de skal op. Sørg derfor for at have den klar og printet til eleverne mandag d. 24. april. Husk at multimodale tekster ikke tæller med som antal normalsider.

Tekstopgivelsen skal være på mellem 15-20 normalsider – fordelt ligeligt på hhv. temaer og idrætsfaglig teoritekster.

Mandag d. 24. april kommer jeg med ideer til, hvad man som lærer skal sætte fokus på, hvis éns klasse skal op til prøve i idræt.

Jeg er beskikket censor i idræt og har to år i træk haft mine egne elever op til prøve.

Derfor deler jeg gerne ud af mine erfaringer med idrætsprøven, så spørg endelig løs i kommentarfeltet. 

I er også velkomne til at byde ind med egne erfaringer herunder.