Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Mobiltelefoner i omklædningen: Er et totalforbud vejen frem?

Flere ledere landet over har lavet forbud mod at medbringe mobiltelefoner i omklædningsrummene til idrætstimerne – men er det den rette vej at gå?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com

Forleden havde vi klasselærerne en fællessamling med 8. årgang. Vi havde oplevet et tiltagende svineri i klasselokalerne efter spisefrikvarteret, og det ville vi gerne til livs. Den obligatoriske opsang om at tage ansvar blev efterfulgt af et opråb om, at hvis standarden ikke blev bedre i løbet af de næste par uger, ville hele årgangen blive sendt ud i alle frikvartererne i en periode.

Er det virkelig den rette vej at gå? Hvad lærer eleverne af tiltag som disse?

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Sammenligningen med mobil-forbuddet kan være nærliggende, da vi som lærere ender med at løse en situation med ”ikke-lærings strategi”, hvor eleverne bliver præsenteret for en færdig pakke.

Det skal siges, at denne strategi kan være nødvendig, hvis jeg som underviser flere gange har set tiltag gå i vasken.

I en situation som den med omklædningsrummet, kan konsekvenserne være så store, at vi er nødt til at handle hurtigt og enormt præventivt. Det er slet ikke det, denne blog skal omhandle. Jeg har forståelse for forbud, når jeg skal beskytte elever i en prekær situation.

Hvad lærer eleverne?

Til gengæld finder jeg det interessant, når vi begiver os ud i forbud.

Hvad er det vores elever skal lære gennem denne strategi?

Ikke så meget, må svaret være.

Og dette er ikke en opfordring til ren laissez faire-pædagogik med gentagne fejlslagne indsatser – ”og så prøver vi da bare igen”!

Nej, dette skal være et indspark til, at vi tænker os om i diskussionerne, inden vi sætter forbuddet i spil.

Min erfaring er blot, at det for ofte går stærkt, når dette tiltag skal på banen.

Samtidig er det nemt at argumentere for forbuddet – for så får man en hurtig og ønsket effekt.

Problemet er bare, at vi ikke har eleverne med. De lærer intet!

Vores opgave som skole må altid være at forsøge at sætte en læring i spil – også når tingene spidser til.

Vi skal gøre disse elever klar til ungdomsuddannelser, hvor der ikke kommer en lærer og samler mobiler ind i en kasse.

Eleverne skal lære at navigere i det her, for det er deres virkelighed med de her telefoner.

Men når det så er sagt – så skal forbuddet altid være en mulighed, vi kan benytte os af, når vi skal beskytte bredt i særlige situationer.

Vi skal blot på møderne være ekstremt årvågne, hver gang vi nærmer os netop denne strategi.

Læs forbuddet om mobiltelefoner i omklædningsrummene her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-kraenkende-billeder-i-omklaedningsrum-flere-opfordrer-til-mobilforbud