Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Når idrætsundervisningen bliver for stor en mundfuld

Over den sidste måneds tid har jeg kredset om det samme emne i mine idrætsblogs – nemlig omkring det at få undervisningen til at fungere. Om det at være en omstillingsparat lærer, om de elever der signalerer ’Nej tak’ til idræt og om de elever, som gang på gang er med til at spolere undervisningen for de andre i klassen. I dag handler det om de udfordrede elever, som af forskellige årsager slet ikke kan magte at deltage i idrætsundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Yukissa/Flickr.com

I dag er der rigtig mange klasser, som har flere udfordrende elever. De er udfordret på forskellige parametre og på forskellige niveauer – men fælles for dem er, at de ofte ikke kan magte helt det samme som deres klassekammerater i diverse undervisningssituationer.

For nogle elever er det fuldt ud accepteret af dem selv, mens det for andre kan være enormt sårbart og svært at acceptere, at man skiller sig ud fra mængden. Det kan være i form af en dyb afhængighed af computerens hjælp til f.eks. oplæsning, eller det kan være, når det almindelige klasselokale skal skiftes ud med en idrætshal, et musiklokale eller brugen af hjemkundskab.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Hvilke andre muligheder er der?

Idrætsundervisningen kan være sårbar for nogle udfordrede elever. Sårbar fordi de (ofte) skal forholde sig til en hel årgang i stedet for blot sin egen klasse. Sårbar fordi de ikke kender deres faste plads i hallen, og sårbar fordi støjniveauet i en aktivitet til tider kan være højt.

Men hvad er der så af muligheder for elever, som tydeligvis ikke kan magte at deltage i undervisningen? Gennem årene har vores bibliotek åbnet dørene for nogle af eleverne. Her hjælper de til med bogopsætning mv., mens deres klassekammerater har idræt. Andre elever har hjulpet pedellerne med deres arbejde.

Der er elever, der har det svært ved idrætsfagets uforudsigelighed, der er eleverne som har svært ved de mere løse rammer via hallens store areal – og så er der de udfordrede elever, hvor idrætsfagets størrelse simpelthen er for stor en mundfuld for dem.

De er ofte ikke larmende eller forstyrrende, men deres udfordrende diagnose gør, at idrætsfaget er for stor en mundfuld for dem selv.