Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Udskolingen: Giv mere ansvar til eleverne i idrætsundervisningen

Lad kreativiteten blomstre i idrætsundervisningen. Giv eleverne få instrukser og lad dem derefter selv arbejde med aktiviteten. Vi skal ’turde’ give mere ansvar fra os og uddelegere det til eleverne. Det gjorde vi i går med vores to 9. klasser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: thinkpublic/Flickr.com

Vores 34 elever blev opdelt (af lærerne) i 6 lige kompetente grupper. Hver gruppe fik følgende informationer, inden de selv fandt arbejdshandskerne frem:

  • Vi arbejder med indholdsområdet fysisk træning

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

  • Hver gruppe får tildelt en større muskelgruppe, som skal være omdrejningspunktet for de valgte øvelser
  • Hver gruppe skal præsentere forskellige øvelser – varighed mellem 3-5 min. De andre elever på årgangen skal ’undervises’ i gruppens valgte øvelser
  • Hver gruppe skal vælge et tema, som tydeligt ses gennem de valgte øvelser (f.eks. ’Idræt og samarbejde’, Idræt og kultur’, ’Idræt og køn’)
  • Gør brug af diverse redskaber (f.eks. sjippetove, små bænke, medicinbolde, måtter, TRX-seler, elastikker)
  • Sørg for at musikvalget til øvelserne passer på BPM (beats per minute)
  • Tænk kreativt i forhold til opstilling af øvelser                                                                 
  • Der skal laves en bevægelsesanalyse af én af de valgte øvelser – dette gøres mundtligt

Eleverne får fire idrætslektioner til at løse denne opgave. Derudover skal der læses teori omkring indholdsområdet ’fysisk træning’.

Jeg tror ikke på, at jeg får dygtigere elever af at de ’gengiver’ mig, som står forrest. Tværtimod. De skal selv arbejde, tænke bredt og kreativt – på den måde arbejder vi hen mod en evt. kommende prøve, hvor de langt hen ad vejen er overladt til dem selv.