Trine Hemmer-Hansen

Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Uge sex: ’Kroppen i centrum’

Årgangsmødet i dag havde ét punkt på dagsordenen. Undervisningsindhold, mål og rammer for uge 6 med vores 7. årgang. Efter massiv mediedækning omkring badekulturen og den generelle forskrækkelse over kroppen i både folkeskolen og gymnasierne blev vi hurtig ret enige om det overordnede emne: ”Kroppen i centrum”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan kan vi bedst muligt tale med vores elever om det forskrækkede idealbillede, mange af dem går rundt med?

Vi sætter eleverne mere i centrum, og vi gemmer vores voksenerfaringer og historier. Det er elevernes virkelighed, vi tager udgangspunkt i.

I vores uge skal vi kigge på sociale medier og særligt Instagram og Facebook. Vi skal vende disse siders fokus på henholdsvis kroppen og lykken. Vi ønsker at vise eleverne nogle af de slagsider, som disse internetgiganter besidder, uden vi fordømmer eller forsøger at tage de unges begejstring for medierne fra dem.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Vi ønsker at belyse den lidt ensporede vej mod ”kroppen 2017”, og forhåbentlig kan vi italesætte de kropslige forskelligheder og den naturlighed, der er forbundet med, at vi ikke alle bliver modeller eller fitness instruktører.

Elevens kropslige identitet

I løbet af ugen skal eleverne male et maleri af den nøgne krop. Der skal fokus på portrætteringen af forskelligheden.

Eleverne skal også lave idrætsbaserede øvelser, hvor den kropslige berøringsangst og forskrækkethed skal udfordres og sættes lidt på prøve.

Herudover laver vi også et filmhold, der skal dokumentere og via close up gå tæt på delelementer af kroppen.

Vi håber, at der gennem elevernes egen kreative produktioner opstår spørgsmål, der kan lede til svar og erkendelser, som ikke nødvendigvis ville komme frem gennem end en almindelig spørgsmål-svar runde. Vi vægter en aktiv/kommunikerende tilgang.

Målet med vores uge sex er blandt andet at få eleverne til at sætte ord og følelser på forskellene på kropsidealer før og nu. Eleverne skal blive bevidste om sociale mediers indvirkning på unge menneskers mentale tilstand, og de skal indse, at den nye tendens ”succes” i ungdomskulturen kan være en mangeartet størrelse. Kvaliteten i forskellighed må være omdrejningspunktet, selvom fokus ofte er på jagten efter samme ideal. Eleverne skal gennem debat og diskussion fremme deres forståelse af, at de fra flere vinkler udsættes for et pres, de ikke selv aner eksisterer, og samtidig må hver elev gerne nå til en erkendelse af, hvad der er okay for dem at være.

Man kan gøre mange ting for at gøre sig præsentabel. De fleste unge har en bevidsthed om, at det betyder noget, blot det at gøre en indsats. Derfor er målet ikke altid store overarme, slanke maver og tynde ben. Derimod kan alle se, hvis man gør sig umage. Udseende er vigtigt, men ikke altafgørende – og kroppen er i centrum, uden at alt centrerer sig om den.

Powered by Labrador CMS