Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

De lærerstillede spørgsmål vol 2

Hvad skal de lærerstillede spørgsmål kunne?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I disse dage er vi mange lærere, der skal lave lærerstillede spørgsmål til kulturfagsprøverne. For mig ligger den største udfordring i at formulere spørgsmålene på en måde, hvor eleverne ikke er tvivl om, hvad jeg spørger om. Derfor læser jeg altid spørgsmålene op for dem, når de får dem udleveret og sikrer mig, de har forstået dem.

Prøvevejledningen

I prøvevejledningen står, at læreren skal formulere 2-3 analyserende, fortolkende eller perspektiverende spørgsmål ud fra elevens/gruppens problemstilling. Spørgsmålene skal sikre den faglige bredde i forhold til faget og det trukne emne og udfordre eleverne udover deres egen undersøgelse. De skal endvidere inddrage områder fra opgivelserne, som eleverne ikke selv kommer ind på i deres fremlæggelse. Spørgsmålene skal som udgangspunkt være indenfor gruppens emne, men hvor det er relevant, kan spørgsmålene rettes mod andre opgivne emner.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Taksonomiske niveau

Spørgsmålene skal være over det beskrivende niveau. De skal formuleres således, at eleverne ikke kan slå svaret op i forberedelsen. Jeg indleder tit spørgsmålene med et ”diskuter hvorfor". I undervisningen har eleverne lært, at når der står diskuter, skal de se på sagen indefra og udefra religionen, for eller imod et givet etisk problem osv.

Hvad kommer eleverne ind på?

Spørgsmålene skal åbne op for nye vinkler eller perspektiver på elevernes fremlæggelse. Det kan være rigtig svært! Jeg laver spørgsmålene ud fra problemstillingen, deres kilder og deres produkt. Når jeg har set disse ting, har jeg en god fornemmelse for, hvad de selv kommer ind på. Alligevel kan man blive overrasket på prøvedagen, hvor de i deres egen fremlæggelse kommer ind på det, man har stillet som spørgsmål.

Jeg forsøger at imødegå dette ved at inddrage en anden religion i spørgsmålene. Hvis eleverne går op i lidelse i kristendommen, stiller jeg spørgsmål om lidelse i ex jødedom eller buddhisme. Går de op i forholdet mellem religion og samfund, stiller jeg spørgsmål om religion i folkeskolen.

Bredde

Spørgsmålene skal søge at sikre, at eleverne kommer ud i bredden af faget, og får mulighed for at vise, det de kan. Optimalt set når vi om ved alle fagets kompetenceområder.

Censor

Brug din censor som sparringspartner, hvis spørgsmålene giver udfordringer. I kan ændre i spørgsmålene helt op til, at eleverne skal have dem i forberedelsen, hvis I er enige om det.