Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Dyr i Bibelen

I den nye folkeskolereform er der lagt vægt på, at skolen skal samarbejde med det omgivende samfund. Men hvordan sikrer man, at det bliver et reelt samarbejde, hvor begge sider får et udbytte? Når man samtidig skal opfylde de forenklede fælles mål?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et bud kunne være......

På 5. årgang indleder man et samarbejde mellem kristendomskundskab, håndværk og design og den lokale kirke.

Man arbejder med målet:

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Kristne udtryk 4.-6. klasse

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer

Vidensmål

Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer

De nedbrudte mål bliver:

Du skal kunne fortælle, hvad udvalgte dyr i Bibelen symboliserer

Du skal skabe et billede i stof, der viser et bibelsk dyr

Du skal kunne fortælle historien bag dit udvalgte dyr

Forløbet indledes med oplæg i kirken, hvor præsten fortæller om dyr i Bibelen og eleverne synger: ”Op al den ting som Gud har gjort” og en indianersang:

”Med alt på jord er vi forbundet

Bundet til vand, planter, dyr og luft

Hver lille del alt på kloden

Er for mit folk dyrebart”

I de efterfølgende lektioner brainstormer eleverne om de symboler, de kender generelt og snævrer derefter feltet ind til, hvilke af disse, der er kristne symboler. Herefter bliver eleverne præsenteret for et bredt udvalg af fortællinger fra Bibelen, hvor dyr har en symbolsk funktion, og der vises kunstmalerier af de situationer, hvor dyrene optræder i Bibelen.

Der tales om evangelisternes symboler, duen i Noas ark og ved Jesu dåb, slangen i Edens have og i fortællingen om Moses mm. Man taler om de sange og salmer, man har tilknyttet emnet. Hvad får vi at vide om skabelsen? Hvilket ansvar har mennesket for jorden?  

Eleverne vælger herefter hvilket dyr, de vil arbejde med, og finder det bibelsted hvor det er beskrevet.

I produktionsfasen er der fokus på farvesymbolik og materialevalg. Eleven skal gerne opnå forståelse for, at nogle farver signalerer optimisme og håb andre lidelse og død.

Til sidst navngiver alle elever deres billede, og de monteres på et stykke stof. Det store billede ophænges i den lokale kirke som en midlertidig altertavle.

Slutteligt afholdes fernisering i kirken, hvor (nogle af) eleverne fortæller om deres billede.

Man kan vælge at udvide samarbejdet til også at omfatte natur/teknologi og dansk og skrive fagtekster om sit dyr.

Fotograf: Søren Kappel Schmidt

Powered by Labrador CMS