Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Er du ikke konfirmeret, kommer du i fængsel.

Hvis man spøger unge mennesker, hvad konfirmation er, vil man nok høre noget om kjoler, fester, gaver og måske noget med bekræftelse af dåben. Sådan har det ikke altid set ud.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Konfirmationen er et overgangsritual i den kristne kirke. Konfirmanden bekræfter det ja, der blev sagt for ham i dåben, og Gud bekræfter sit ja til den døbte.

Reformationen

I den katolske kirke er konfirmationen et af syv sakramenter. En handling på vejen mod Gud. Ved reformationen blev antallet af sakramenter i den lutherske kirke som bekendt reduceret til de to, man kan finde i bibelen, nemlig dåb og nadver. Firmelsen (konfirmationen) blev afskaffet i  Danmark i1539. 

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Pietismen

I 1700 tallet er Danmark præget af pietismen, og konfirmationen genindføres og gøres lovpligtig i 1736 – samme år indføres også tvangsdåb.

Konfirmationen fik en vidtrækkende betydning. Når konfirmanden havde bestået en overhøring i kirken og var blevet konfirmeret, kunne man deltage i nadveren og modtage sin konfirmationsattest. Bestod man ikke grundet andre omstændigheder end dumhed inden sit 19 år, blev man fængslet. Endvidere kunne man ikke få en skudsmålsbog uden attest – og uden skudsmålsbog kunne man ikke få et job. Skudmålsbogen fungerede også som pas og cv. Ville man tage arbejde i et nyt sogn, skulle skudmålsbogen først påtegnes af den stedlige præst eller kordegn.

Grundloven

Først ved Grundlovens indførsel i 1849 stoppede konfirmation med at være forudsætning for at opnå borgerlige rettigheder.

I dag

I dag er det ikke givet, at alle unge bliver konfirmeret. Nogle vælger at holde nonfirmation, andre fravælger fest og gaver og gør noget helt andet.

Undervisning

Konfirmation kan indgå i et forløb om ritualer og overgangsritualer på mellemtrinet. Man kan stille ex. jødedom, kristendom og islam overfor hinanden og sammenligne ritualerne ved fødsel, overgang fra barn til voksen, ægteskab og begravelse.

Den kan også indgå i et forløb om hellige handlinger. I overbygningen kan man opstille katolicismens sakramenter over for protestantismens og igen sammenligne disse med de fem søjler i islam. Hvad ligger bag ritualerne og handlingerne, hvorfor og hvordan skal de udføres og hvilken betydning har de for den enkeltes forhold til Gud?

I overbygningen kan den indgå i et forløb, hvor man ser på kristendommens udvikling i Danmark ex fra reformationen til nu med fokus på de retninger og bevægelser, der har præget kirken og menighederne. 

https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/konfirmationens-historie

https://www.dr.dk/historie/webfeature/kristendomshistorie#1948

https://www.kristendom.dk/konfirmation