Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Faglærerens udfordringer

Faglæreren er ofte ugens gæst. Det giver nogle udfordringer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Noget af det jeg skatter højt i mit lærerarbejde, er muligheden for med- og selvbestemmelse i forhold til, hvordan jeg tilrettelægger undervisningen. I de senere år er denne mulighed kommet under stadig større pres. En ensidig portalpolitik, en kompleks prøveform og bindinger fra centralt hold udfordrer lærernes metodefrihed. 

Med den nye læseplan er bindingerne fra ministeriet heldigvis løsnet, og mon ikke de nye undersøgelser om udbytte af læsning kommer til at betyde, vi igen ser trykte klassesæt på hylderne? 

Lærere med kompetence 

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Som udgangspunkt finder jeg, at det giver vældig god mening, man skal have linjefag/kompetence i det fag, man skal undervise i. Det må alt andet lige give en bedre base for den undervisning, der skal finde sted. 

Kendt udfordring 

Ovenstående har dog givet en udfordring for faglærere i det daglige skoleliv. Der findes mange måder at være faglærer på. Nogle har mange fag eller timetunge fag og bliver således fast tilknyttet et team. Andre bliver ugens gæst. En time i et fag i hver klasse. 

At det giver udfordringer i forhold til relationsarbejdet med eleverne, er vel en selvfølge. Det er forfra hver gang, man træder ind i lokalet. Dette udfordrer den faglige samtale, da man har ganske få sekunder til hver elev, hver uge. 

Uventet udfordring 

Den uventede udfordring er den, der opstår i forhold til teamsamarbejde. Som faglærer har man sjældent indflydelse på den pædagogiske linje, der lægges. Man kan opleve, at eleverne skal arbejde i faste grupper, hvis sammensætning ikke nødvendigvis fungerer fagligt i dit fag. Eller man oplever manglende forståelse for, at et projektarbejde med to dages efterfølgende fremlæggelse, koster faglæreren fem procent af det samlede timetal. 

Heldigvis er de fleste team åbne for faglærerens input. Men når de ikke er, koster det på arbejdsglæden.  

Løsninger 

Hvordan løser vi udfordringen? Hvis ikke det kan klares med almindelig dialog, er man nødt til at lave faste aftaler på skolen om genplacering af mistede timer i de små fag. Det gør man i forvejen på gymnasierne, så mon ikke også det kan lade sig gøre i folkeskolen?