Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Hallo - er der nogen?

Som lærer vil man gerne gøre det bedst muligt. Det gælder både i den daglige undervisning og til prøverne. Når der kommer en helt ny prøve, forsøger vi at sætte os ind i alle elementer, således vi har styr på sagerne. Lærere er ikke bange for at spørge, hvis der er noget, de er usikre på. Men hvad gør man, når der ikke er nogen til at svare?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Prøveudtrækket er meddelt. Vi ved nu, om vi skal have klasser op i kristendomskundskab. For langt størstedelen af lærerne i faget er det første gang, man skal prøve den nye prøveform. 

At der måske kom en ny prøve, vidste vi vel alle. Der har jo været forsøg de seneste år. Nogle få af os vidste, at der kun ville være én prøveform i år. Alle andre, der kiggede i den officielle prøvevejledning på uvm.dk, kunne ind til januar læse, at man kunne vælge mellem to prøveformer. Nogle har derfor undervist efter, at man skulle op i den gamle prøveform, og har derfor ikke øvet problemstillinger, fremlæggelse med produkt mm

De, der opdagede den nye vejledning i januar, kunne se, at man måtte trække fordybelsesområder 1. april, og at antallet af emner skulle være konstant. Et brud på alt, hvad vi før har set med udtræk, hvilket har skabt nogen forvirring i det danske land - ikke mindst fordi man på uvm.dk bliver henvist til et slideshow fra den tidligere læringskonsulent, hvor der står, at der skal være fire sedler/emner tilbage at vælge imellem til den sidste gruppe, der trækker. Naturligvis ved vi godt, det er prøvevejledningen, der gælder. Men lur mig om der ikke er en lærer eller to, der grundet det daglige arbejdspres har læst læringskonsulentens slides igennem i den forventning, at det, der ligger på ministeriets hjemmeside, står til troende.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Hvad gør man så, når man bliver i tvivl? Et oplagt valg ville være at stille et spørgsmål på læringskonsulentens konference på Skolekom. Efter to måneders total tavshed fra officiel side blev man fra starten af april mødt af beskeden om, at man har bortprioriteret at svare på spørgsmål på skolekom grundet arbejdspres!

Og ja, der har været kurser og ja, der har været et webinar - men man ved først, hvad man skulle have spurgt om, når man står midt i det.

Jeg kan se, de nogle af de beskikkede censorer efter bedste evne forsøger at svare kollegaer på Skolekom. Tak for det - I påtager jer en ekstra opgave for at hjælpe kollegaer, der har brug for det.

Undertegnede har nu i tre prøveterminer i træk forsøgt at få svar på, hvad man gør, hvis et gruppemedlem er syg på prøvedagen. Skal resten af gruppen gå op? I hvor lang tid? Skal alle til sygeprøve? Det er ikke lykkedes at få et svar til trods for talrige henvendelser.

Som lærere skal vi være klar til nye prøver. Vi skal være gode til at læse op på de nye regler. Det må vores arbejdsgivere kunne forvente.

Til gengæld må vi kunne forvente, at der ligger opdaterede vejledninger til os fra skoleårets start, at der udelukkende ligger korrekte oplysninger på uvm.dk, og at der er mulighed for at spørge om hjælp, når vi har spørgsmål.

Alt andet kan man ikke være bekendt.

Tilbage er der vel kun at konstatere, at vi må gøre det bedste, vi kan under de givne rammer for, at vores elever får en god og fair prøveoplevelse.

God arbejdslyst!