Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Lokal læseplan (fagudvalg 3)

Vores lokale læseplan blev til i vores genopståede fagudvalg. Et arbejde vi udførte med stor begejstring - det var nemlig os selv, der havde ønsket en forandring.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læseplanen tager udgangspunkt i forenklede fælles mål. Den er bygget op således, at 1.-3-. klasse og 4.-6. klasse betragtes som to forløb. Der arbejdes i spiraler, således flere områder tages op mere end en gang, men de udbygges hver gang.

1. årgang

Bibelen og den historier. 

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Skabelsen

Syndefald

Noas ark

Kain og Abel - etik emne om jalousi

Moses

2. årgang

Jesu opstandelse

Nordisk mytologi

Etik: Hvad er en god ven? (man er forpligtet på et etisk forløb - emnet kan være et andet)

Regler for livet:

Love og regler ( de 10 bud)

Samvittighed

Den gyldne regel

3. årgang

Kristendommens kunst, symboler og salmer

Kirkens brug og historie

Islam introduceres

Jalousi 

Tro

Fristelse

Det onde 

Hævn

4 årgang

Tilgivelse (Lignelsen om den fortabte søn)

Næstekærlighed (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner)

Bibelens opbygning

Overgangsrirualer i kristendommen

Højtider i kristendommen

5 årgang

Reformationen

Overgangsritualer i jødedom og islam 

Etik: Sandheder og løgne

Hvad er det gode liv

Kirkehistorie

Kunstbilleder (hvordan bruges religion)

6. årgang

Ligheder og forskelle mellem jødedom, kristendom og islam

Salmer

Bibelhistoie: Fadervor, Fristelsen i ørkenen, Jesu fødsel, Pinse, Kristi Himmelfart

Intertekstualitet i noveller (samarbejde med dansk)

Pagter (jødedom, kristendom og islam, Noas ark, patriakfortællingen, påsle, dåben, de 10 bud)

Kirkeårets gang og kirkerummet

Etik: Hvad er det gode liv

Vi er i gang med at udarbejde forløb til inspiration for hinanden. Til planen er der også en kolonne, med forslag til forskellige materialer, man kan bruge til det enkelte emne.

Vores forventning er, at vi med denne plan vil have et godt afsæt, når vi skal forberede et nyt skoleår - også selv om man skal overtage en klasse, man ikke før har haft i faget. Nu ved alle, hvad der er gennemgået og hvad der forventes, man når i løbet af året.

Det er vigtigt at understrege, at dette har været lærernes eget øntske - det er ikke noget, der er påduttet os. Vi har ejerskab! Og vi kan justere planen, hvis den ikke virker efter hensigteen.