Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Tilbage til fagene

Under overskriften ”Tilbage til fagene” skriver Merete Riisager om, hvordan vi kan forbedre folkeskolen. Hun skriver om at have fokus på fagene i stedet for styring og metoder. Hun skriver også et længere stykke om kristendomskundskab

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ministeren skriver, at kristendomskundskab i hendes øjne har levet en skyggetilværelse. På en måde har hun vel ret. Faget er ikke længere selvstændigt i starten af læreruddannelsen. Faget har til trods for efteruddannelsesbølgen de senere år stadig en meget lav dækning af linjefagsuddannede lærere.

På den anden side har der været langt større fokus på faget, efter det blev prøvefag.

Værdier og religionskritik

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Skærer man ind til benet, fremhæver ministeren to ting, som vi skal undervise i. Det ene er de tankesæt og værdier, der har formet vores samfund.  Det er som taget ud af fagformålets stk 2 – så selvfølgelig skal vi undervise i det.

Det andet er religionskritik. Det bliver af ministeren kaldet fuldstændig afgørende. Det er her, jeg bliver lidt betænkelig. Jeg er ikke uenig med ministeren i, at man skal kunne forholde sig kritisk til religion. Selvfølgelig skal man kunne det. Det står også flere gange i læseplanen. Og selvfølgelig er det nødvendigt i et moderne samfund. Men er det fagets kerne?

Når jeg underviser i hovedreligioner, lægger jeg stor vægt på, at vi skal se på religionen indefra og udefra. Hvordan anskuer man dette eller hint, når man har islams, kristendommens eller buddhismens briller på? Hvordan anskuer man det samme set udefra i et 2018 perspektiv i Danmark?

Når religionskritik bliver fremhævet i den grad, ministeren gør her, kan jeg være nervøs for, at man forsøger at dreje fagets formål i en anden retning, end det står nu.

Fagformål

Hvor er fremhævelsen af ”den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre” ?(fagformålet §1)

Religionskritikken kan indtænkes i stk 3

"Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.” 

Men den er et element af mange i religionsundervisningen.

Jeg hilser det meget velkomment, at vi igen skal fokusere på faget og ikke på metoder. Det er dejligt, at ministeren ser kristendomskundskab som et vigtigt fag.

Jeg er tilhænger af, at vi kvalificerer elevernes sprog til at kunne tale om etiske dilemmaer, der opstår som følge af at religioner skal ses indefra og udefra. Jeg er tilhænger af, vi lærer eleverne mange metoder til at tilgå en religiøs tekst. Mest af alt er jeg tilhænger af, at vi underviser ud fra Folkeskolens og fagets formålsparagraf. 

Ministerens indlæg: https://www.folkeskolen.dk/643586/tilbage-til-fagene