Forskning og sosu-uddannelsespraksis

Blog

En bæredygtig investering

Hvordan kan arbejdstidsaftalen udmøntes på en måde der styrker den professionelle kapital

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er tid til lokale udmøntninger af den nye arbejdstidsaftale for lærere. Snakken vil naturligt nok handle om sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver – hvilket jeg på ingen måder vil underkende vigtigheden af. Der er dog også en anden vigtig ”udmøntning” på spil og det er hvordan arbejdstidsaftalen kan (og jeg citerer):  understøtte vores fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. https://www.medst.dk/media/7854/underskrevet-aftale-om-arbejdstid-for-laerere-mfl-i-staten-af-4-januar-2021.pdf.

 Professionel kapital omfatter tre kapital former; Individuel kapital, social kapital og beslutningskapital. Individuel – eller menneskelig kapital, handler om den enkelte undervisers viden og færdigheder og ikke mindst moralske engagement i at skabe mulighed for at alle elever lærer mest muligt. Social kapital eksisterer i relationen mellem mennesker og handler især om tillid og er en forudsætning for at vi kan dele og skabe ny viden og erfaringer sammen. Beslutningskapital handler om professionel dømmekraft- at kunne handle professionelt i øjeblikket. Undervisning er en kompleks opgave og derfor kan ikke løses ud fra klare manualer og opskrifter. Som professionel må man derfor ofte træffe et skøn i situationen - f.eks. når elever modsiger sig et planlagt gruppearbejde. Hvad gør jeg nu? – hvad ved jeg teoretisk og hvilke erfaringer har jeg fra lignende situationer? Nogle gange ”virker” det jeg gør andre gange ville man ønske man havde ageret anderledes. Det afgørende er at vi hele tiden lærer og udvikler os. Men vi kan ikke lære alene og vi kan ikke forberede os derhjemme til at træffe kloge beslutninger i øjeblikket. Vi har brug for kolleger at undersøge og evaluere undervisningen sammen med. Spørgsmålet er derfor hvordan arbejdstidsaftalen kan udmøntes på en måde der styrker den professionelle kapital – Der er tale om en bæredygtig investering.

Forskning og sosu-uddannelsespraksis

Jeg er Ph.d. i pædagogisk ledelse fra Aalborg Universitet. Jeg har arbejdet inden for social- og sundhedsuddannelserne i mere end 20 år. Først som underviser, derefter pædagogisk konsulent og som uddannelsesleder. I dag arbejder jeg med forskningsprojekter, uddannelse og formidling indenfor pædagogisk ledelse og kapacitetsopbygning i organisationer. Min mission er, at styrke forskning der kan bidrage til fortsat udvikling af uddannelserne til nogle af Danmarks største og vigtigst velfærdsområder.

Kontakt: abn@sosuranders.dk eller abroikl@aau.dk

Referencer:

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2016). Professionel kapital: en forandring af undervisningen på alle skoler. Dafolo A/S.