Forskning og sosu-uddannelsespraksis

Blog

FPDG

- Et stillads der (måske) kan få pædagogikken helt til skyerne

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle social- og sundhedsskoler har i mange år været forpligtet på at udarbejde et Fælles Pædagogisk Didaktisk grundlag. Et FPDG er et centralt politisk kvalitetsinitiativ, men som så mange andre politiske initiativer, får et FPDG først organisatorisk værdi ( og ikke mindst værdi for skolens elever) når det bliver til mere end flotte ord på skolens hjemmeside.

Når der sagt har et FPDG potentiale til at løfte kvaliteten og forbedre skolens uddannelsespraksis. Fordi et FPDG kan bidrage til at sætte fælles retning, skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af sammenhængen mellem undervisning og læring.  Og i sidste ende gøre en forskel for elevernes læring og trivsel.

Forskning og sosu-uddannelsespraksis

Jeg er Ph.d. i pædagogisk ledelse fra Aalborg Universitet. Har været ansat på Randers Social- og Sundhedsskole siden 2001. Først som underviser, derefter pædagogisk konsulent og senest uddannelsesleder. Jeg er oprindeligt uddannet ergoterapeut, har læst diplom i psykologi og ledelse og er Master i pædagogisk udviklingsarbejde. Ved siden af mit studie arbejder jeg som pædagogisk ledelseskonsulent. Min forskningsinteresse er ledelse af læreres læring på sosu-uddannelserne. Min mission er, at sætte fokus på sosu-skolernes uddannelsestænkning og producere viden der kan bidrage til at skabe lokale skoleforbedringer.

Kontakt: abn@sosuranders.dk

Et effektfuldt FPDG skal i min optik balancere mellem at være  retningsvisende og på samme tid åbne op for kompleksitets tænkning og faglige refleksioner. Et effektfuld FPDG skal skabe rum for professionel dømmekraft, hvor lærernes egne og fælles erfaringer møder ”det vi ved fra forskning”.  Et effektfuld FPDG må forene et nedefra- og op, et udefra- og ind og et oppefra – og ned syn på undervisning og læring. Et effektfuld FPFG forener således lærernes erfaringer, forskning og ledelsens strategiske målsætninger.

Randers Social – og sundhedsskole er aktuelt midt i at ”revitalisere” skolens FPDG.  Processen startede i efteråret med at alle skolens lærere deltog i en workshop under arbejdstitlen: Det vi (her på Randers Social og Sundhedsskole) har erfaret og ved, kan gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse.  I step 2 er alle lærernes udsagn kategoriseret i en række kernebegreber som efterfølgende er præsenteret for skolens samlede ledergruppe. Ledelsen kvalificerer ”udkastet” med strategiske betragtninger, hvorefter et nyt FPDG diskuteres og kvalificeres i skolens pædagogiske forum (uddannelsesledere, pædagogiske konsulenter og underviser-repræsentanter fra alle skolens uddannelsesområder).  En "FPDG får inndhold"- proces kan designes på mange måde – rettesnoren er dog fælles meningsskabelse og fælles ejerskab.

Tanken er, at de næste indlæg på bloggen, vil udfolde skolens fremtidige FPDG som eksempler på hvordan forskning og uddannelsespraksis kan forenes i et ligeværdigt samspil