Forskning og sosu-uddannelsespraksis

Blog

Nye didaktikere

På jagt efter tvivl

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

 Jeg har fået lov til at følge tre nyansatte undervisere (på en SOSU- skole) gennem 1½ år. Vi er gået på jagt efter tvivl og undersøger sammen hvordan man som ny underviser oplever tvivl og hvordan tvivl og faglig usikkerhed håndteres.  Det gør vi fordi SOSU- underviseres praksis er så kompleks, at der ikke findes rigtige løsninger men derimod en lang række af pædagogiske og didaktiske valg. Vores antagelse er at underviserens professionel dømmekraft kan udvikles gennem udforskning af de situationer hvor man som ny didaktiker oplever at være i tvivl.  Men hvornår oplever den nye didaktiker at være i tvivl? Hvad går tvivlen ud på? Hvad gør man med tvivlen og hvordan møder kollegerne denne tvivl? – Det er nogle af de spørgsmål som underviserne og jeg har talt om de første gange vi mødtes. Metodisk har vi arbejdet med både gruppesamtaler og obser- views. Obser-views betyder at jeg (som forsker) har observeret korte undervisningsseancer som er fulgt op af interviews (på jagt efter tvivl).

Tvivlen ser ud til at dukke op på flere niveauer. Det kan være som tvivl i situationen, altså når der opstår noget uventet eller ukendt i klassen og man skal vælge hvad man skal sige og gøre. Det er ikke sikkert at man når at mærke tvivlen fordi situationen kræver at man handler hurtigt.  Det kan også være tvivl over situationen, altså der hvor man som underviser er på afstand af det professionelle valg. Det kan være under forberedelsen, i en pause eller det kan være i bilen på vej hjem.  Min snak med de nye didaktikere peger også på et tredje og mere grundlæggende niveau af tvivl.  Dette niveau af tvivl handler om hvorvidt man som nyansat underviser er på vej til at blive den didaktiker som organisationen / kollegerne/ eleverne og man selv ønsker at blive – og er det overhovedet ok at være i tvivl?

Forskning og sosu-uddannelsespraksis

Jeg er Ph.d. i pædagogisk ledelse fra Aalborg Universitet. Jeg har arbejdet inden for social- og sundhedsuddannelserne i mere end 20 år. Først som underviser, derefter pædagogisk konsulent og som uddannelsesleder. I dag arbejder jeg med forskningsprojekter, uddannelse og formidling indenfor pædagogisk ledelse og kapacitetsopbygning i organisationer. Min mission er, at styrke forskning der kan bidrage til fortsat udvikling af uddannelserne til nogle af Danmarks største og vigtigst velfærdsområder.

Kontakt: abn@sosuranders.dk eller abroikl@aau.dk

 Jeg skal mødes med de nye didaktikere til april, så er der gået ca. 1 år siden de blev ansat. Jeg håber at de i mellemtiden har jagten tvivlen – ikke dræbt den - men udforsket den, og meget gerne sammen med deres erfarne kolleger for de også i tvivl.