Blog

7,5 time mere

Det er svært at bedømme, hvorfor politikerne hele tiden ændrer regler for, hvem der bedømme børnenes besvarelser af de skriftlige prøver i matematik? Den senste ændring giver børnene 7,5 time mere undervisning om året.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden skoleåret 2006/2007 er reglerne blevet ændret 4 gange.

I mange år havde det været gældende praksis at børnenes faglærer sammen med en statsligt beskikket censor bedømte børnenes besvarelser.

Men i efteråret 2006 ændrede Undervisningsministeriet prøvebekendtgørelsen, så det med virkning fra maj/juni 2007 var en kommunalt udpeget censor samt en statsligt beskikket censor der skulle rette børnenes besvarelser. Dette var gældende for alle skriftlige prøver. Pointen var, at faglærerne ikke længere deltog i bedømmelsen.

Hvorfor?

Bekendtgørelsen blev så atter ændret med virkning fra maj/juni 2010. Nu skulle faglærerne, sammen med en beskikket censor, bedømme børnenes besvarelser i de skriftlige prøver i de obligatoriske fag. De skriftlige prøver i udtræksfagene skulle fortsat bedømmes af en kommunal censor, sammen med den beskikkede censor.

Ministeriets forklaring på det var, at det skete af hensyn til lærernes tjenestetidsaftale, hvor det for skolelederne var nødvendigt at kende lærernes arbejdsopgaver inden skoleårets start, herunder bedømmelse af skriftlige opgaver. Dette var ikke muligt i udtræksfagene og ville koste overtid.

Det sidste var til at forstå, men igen hvorfor?

I september 2014 blev prøvebekendtgørelsen igen ændret. Kommunale censorer skal med virkning fra maj/juni 2015 ikke længere medvirke ved bedømmelsen af elevernes opgaver. Opgaverne rettes igen af en statsligt beskikket censor og børnenes faglærer, altså de samme regler som var gældende frem til 2007.

Så var vi tilbage ved den oprindelige ordning.

Nu burde alle så være glade, men nej. En ændring af folkeskoleloven i foråret 2015  bevirker, at elevernes opgaver fra maj/juni 2016 kun bedømmes af én bekikket censor, altså uden faglærerens medvirken.

Imidlertid giver Undervisningsministeriet en klar og utvetydig begrundelse:

"Initiativet understøtter målsætningen om øget samvær mellem lærer og elev samt øget læring gennem frigørelse af lærerressourcer til undervisningsopgaven."

Sammenholdt med Undervisningsministeriets rettenorm vil det ved 20 børn give 7,5 time mere til undervisning.

Det skal blive interessant at følge med i, hvornår reglerne igen ændres.

Powered by Labrador CMS