Blog

Aktivitetstimer eller matematiktimer - Jul eller faglighed

Hvad er op og ned i regeringens udspil? Som en journalist sagde, da han ville have en kommentar – det er vel svært at være uenig. Tja .. for nogen af os er det måske gammel vin på nye flasker. Mange af os har altid kædet matematik sammen med aktiviteter -enten for at motivere, engagere, styrke hukommelsen eller visualisere matematiske emner.

Publiceret Senest opdateret
Danmarks Matematiklærerforenings udgivelser lægger i høj grad op til en aktiverende og medinddragende undervisning på alle niveauer. De årlige udgivelser til Matematikkens Dag er et godt eksempel. Jul i Matematikkens Verden et andet. ABACUS, som er et system til indskoling, har elevaktiviteter som det bærende element. At jeg er medforfatter på det meste af dette er en tilfældighed. Det er en generel holdning, der gennemsyrer foreningen og dermed forlagets aktiviteter, at vi vil styrke det praktiske i matematikundervisningen.
Men jeg er godt klar over, at det ikke gælder alle matematiklærere her i landet. Det ville næppe have været en stor nyhed, der kunne holde på forsiden i flere uger, at man på Lolland havde inddraget toiletpapir i undervisningen, hvis det var noget alle kunne finde på.
Jeg oplever på min egen skole at komme ud som vikar i en matematiktime. Vi arbejder måske praktisk med en problemstilling, og mens vi er bedst i gang med at løse et kompliceret stykke matematik, lyder en klar barnerøst: ”Skal vi ikke snart i gang?” Jeg synes jo, vi er godt i gang, men eleven mener: Skal vi ikke snart i gang med at løse opgaver i bogen. Det er det, vi plejer. Vi kan jo ikke lege hele tiden – vel!
En af de sidste vikartimer, jeg havde, resulterede i et juletræ. 5. klasse skulle finde en formel for cirklens areal. Det klassiske bevis, som bogen også lagde op til, er at dele cirklen i et antal cirkeludsnit, som lægges i et tilnærmet rektangel. Men Phillip syntes, at det grønne karton, vi brugte, kunne ligne et juletræ. Så han lagde cirkeludsnittene i en flot tilnærmet trekant. 5. klasse kunne sagtens ræsonnere sig frem til den rigtige formel med udgangspunkt i trekanten og sammenligne den med de andres rektangler.
Men de skulle guides – og det er jo det, vi kan. Matematiklærere, der er hjemme i stoffet, kan følge elevernes veje og vildveje – og få dem alle frelst i målet med selvtilliden og gåpåmodet i behold.
Det kræver gode matematiklærere, og det fik vi papir på i denne uge. Resultaterne af TIMMS blev offentliggjort. En af pointerne er her, at lærernes uddannelsesniveau er afgørende for elevernes præstationer. Derfor er det også rigtigt set af ministeren, at vi skal have højnet lærernes kompetencer, så de minimum svarer til linjefagsuddannelsen i de fag, man underviser i.

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.