Blog

Det er første gang..

Mon det også bliver den sidste?

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra og med prøvetermin maj/juni 2016 bedømmes prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. klassetrin af én statsligt beskikket censor. Dette blev gennemført ved en lovændring før sommerferien 2015. Overgangen til én bedømmer betyder, at faglærere ikke længere vil skulle foretage bedømmelse af skriftlige prøver, men faglærerne vil efter bedømmelsen have adgang til at se opgavebesvarelser og censorernes bedømmelser med henblik på evaluering af egen undervisning.

Jeg har ikke helt forstået logikken i denne ændring af praksis med bedømmelserne.

Kravet om evaluering har de sidste 5- 10 år taget til i styrke og lærerne har arbejdet med udvikling af deres evalueringspraksis.

I år står lærerne så ude på sidelinjen og kigger på. De må ikke deltage i bedømmelsen af deres børn.

Vi beskikkede censorer retter som vi plejer, men har god tid, fordi der ikke sidder lærere og venter på at vi sender opgaverne retur.

Vi skal heller ikke drøfte karakterer med en fagkollega og da skolelederne ikke alle kan forventes at være tidligere matematiklærere, ja hvem skal så udtale sig om børnenes prøver, set fra barnets skoles vinkel?

Reelt har skolen, forstået som ledere, lærere og forældre, kun én mulighed for at påvirke bedømmelsen og det er at benytte sig af muligheden for at klage over bedømmelsen. En klage skal i første omgang vurderes af skolelederen, som beslutter om klagen skal godtages eller om den skal afvises. Godtages klagen sendes den til udtalelse hos censor. På den baggrund beslutter skolelelederen om klagen skal afvises eller om der er begrundet tvivl. Det hele kan ende med at Undervisningsministeriet fortager en ombedømmelse.

 Det kan gå hen og blive et kaotisk scenarie og man kan som beskikket censor pludselig få travlt på en anden måde end man plejer.

Det kan blive det man på godt jysk kalder træls.

Den nye praksis skal retfærdigvis prøves før der kan drages konklusioner om retfærdigheden af den.

Jeg vil se frem til den kommende evaluering.

Powered by Labrador CMS