Blog

Det trækker ud

Med titlen henviser jeg til at det trækker ud med at matematiklærerne får sat gang i anvendelsen af dynamiske geometriprogrammer, hvor man med musen kan trække i en trekants punkter.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når der ændres i matematikfagets indhold og prøver i grundskolen kommer der en efterspørgsel efter både læremidler og kurser.
Det så man dan man indførte mængdelære, statistik og sandsynlighedsregning, perspektivtegning, trigonometri og nu senest de mundtlige prøver. Tænkningen har været, at man som ansvarlig matematiklærer dels vil leve op til bestemmelserne for faget dels vil sikre, at eleverne kan opnå tilfredsstillende resultater ved FSA og FS10.
Den samme tænkning gør sig ikke i samme udstrækning gældende hvad angår brugen af it. Matematiklærerne valfarter ikke til kurser i regneark, fx Excel, eller dynamiske geometriprogrammer, fx GeoGebra.
Det kan godt undre, fordi der ved de afsluttende prøver i 2012 blev sendt tydelige signaler om, at det nok ville være en god ide. Mere herom senere.

Når regneark ikke vinder så meget indpas hænger det sammen med det forholdsvis abstrakte niveau -brug af formler, cellereferencer, osv.
En del lærere vil sikkert også pege på at det er for dyrt i anskaffelse. Men er der skoler der ikke har et regneark? Andre vil pege på manglende pædagogisk tilrettelagte ledsagematerialer.
Jeg søgte to minutter på Google og fandt et link med undervisningsmaterialer og link:
http://www.noah2900.dk/hgweb/excel1.htm
Endelig vil nogen pege på manglende lærerkompetencer. Men har rigtig mange matematiklærere ikke taget det pædagogiske it-kørekort, hvor regneark var en obligatorisk del?

Når dynamiske geometriprogrammer endnu ikke har vundet tilstrækkelig indpas hænger det snarere sammen med manglende kendskab til deres eksistens.
Et dynamisk geometriprogram er et effektivt redskab til kreative undersøgelser af en lang række geometriske og matematiske fænomener. Bl.a. giver programmet mulighed for at arbejde med funktioner og grafer. Målinger og egenskaber i en geometrisk konstruktion kan undersøges direkte på skærmen. Et eksempel kan tydeliggøre hvad programmet blandt andet kan.
Tegner man en trekant ABC på skærmen, kan programmet med få museklik vise sidelængderne, vinklerne, omkredsen og arealet på skærmen. Trækker man så i fx punktet A, vil ændringerne af sidelængder, vinkler, omkreds og areal blive vist på skærmen samtidig med at man trækker i punktet.
Man kan også foretage flytninger af geometriske figurer – spejlinger, parallelforskydninger og rotationer.

Her er vi så fremme ved de afsluttende prøver.
Opgave 4 ved FS10, 2012 var en geometriopgave om iskrystaller. Et parallelogram skulle indtegnes i et koordinatsystem ud fra fire givne koordinater. Efterfølgende skulle det drejes 60 grader om et nyt punkt. Drejningen skulle udføres 6 gange i alt, så iskrystallet (en 6-kant) kunne tegnes. Opgavens sidste spørgsmål lød: ”Hvad er forholdet mellem sekskantens sidelængde og diameteren i den omskrevne cirkel?”
De elever, som ikke havde stiftet bekendtskab med et dynamisk geometriprogram benyttede millimeterpapir, blyant, lineal, vinkelmåler, passer og lommeregner, mens de elever der kendte programmets muligheder kunne klare hele opgaven alene med computeren og løse den på under fem minutter. Det er vel næppe muligt ”i hånden”?

Øverst er her vist løsningerne af opgaven, foretaget med det dynamiske geometri-program GeoGebra (husk at bladre til billede nr.2).

Jeg blev for nylig bekræftet i denne åbenlyse forskelsbehandling. Peter og Anders gik i skoleåret 2011/12 i 10.klasse på hver sin efterskole. Peter var blevet undervist i programmet og syntes at opgave 4 var hurtigt klaret. Anders var ikke og syntes at den både var besværlig og tog lang tid.
Sådan skal det vel ikke være, selvom ministeriet understreger, at det ikke må være en forudsætning for løsningen af en opgaver, at eleven kan benytte et bestemt program eller en bestemt programtype?

På http://www.emu.dk/gsk/fag/mat/fagtema/geometri/geogebra.html
kan det dynamiske geometriprogram GeoGebra gratis downloades. På siden findes desuden en række e-læringskurser for elever og lærere samt artikler og anden vejledning til brug af programmet.

Det er desuden interessant at der er ”oprettet” et selvbestaltet dansk GeoGebra Institut ved Aalborg Universitet, København. Det betyder, at der fremadrettet vil blive koblet forskning på arbejdet med GeoGebra. I dette regi afholdes der både et fagdidaktisk seminar og GeoGebra dag onsdag den 12.december 2012 i København. Nærmere information og tilmelding her: https://sites.google.com/site/geogebradag2012/home

GeoGebra er gratis, kurserne er der, opgaverne er der og forskningen er der.

Hvad venter vi på?