Blog

FUNNY MONEY

Matematikkens Dag 2013 har titlen FUNNY MONEY – Økonomiens Matematik

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Matematiklærerforening har igen i 2013 sørget for, at skolerne kan afholde Matematikkens Dag torsdag den 14.november. Overskriften er i år  ” FUNNY MONEY – Økonomiens Matematik ” og handler som titlen antyder om økonomi.

På foreningens forlag MATEMATIK er udgivet en bog, som kan benyttes på dagen. Materialet er en bog med tilhørende CD.

Med denne bog og den tilhørende film knytter Danmarks Matematiklærerforening anvendelsen af matematik til begrebet økonomi i samarbejde med Penge- og Pensionspanlet.

 ØKONOMIEN ER TEMAET FOR MATEMATIKKENS DAG 2013

I de senere år er børn og unges indsigt i økonomi sat på dagsordenen. Vigtigheden af at have indsigt i den daglige husholdningsøkonomi er blevet vigtig, set i lyset af den finansielle krise. Meningen med materialet er, at give indsigt i økonomiske forhold som budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være sjovt at lære om økonomiske forhold til matematik. Vi kan lære økonomi og om "Matematik med glæde"!

MATERIALET

I materialet, der også omfatter scenariet HVORDAN FÅR JEG RÅD fra Matematikkens Univers og filmen FUNNY MONEY til ældste trin fra Penge- og Pensionspanelet, sættes helt naturligt fokus på de områder i matematikundervisningen i skolen, der ligger til grund for, at eleverne senere i livet kan forholde sig til økonomiske forhold i samfundet og i familien. Disse temaer indgår også i de forskellige events på Matematikkens Dag 2013, der er tilrettelagt til yngste trin, mellemste trin og ældste trin.

KONFERENCEN TIL MATEMATIKKENS DAG

Du kan forberede dig ved at deltage i konferencen MATEMATIKKENS DAG 2013 i Odense den 13. september 2013. Programmet kan læses her

FUNNY MONEY

I FUNNY MONEY, Økonomiens Matematik, sættes vi fokus på de mange spændende, morsomme tilgange til økonomi og opbyggelige spil, der kan indgå i matematikundervisningen eller i andre sammenhænge ude eller inde. Vi inddrager alle de kendte måder at arbejde med økonomi og finansiel forståelse på og inddrager tillige økonomiske spil og leg. Ofte i en anden påklædning end den sædvanlige. Men nye måder at se økonomi på indgår også. Ikke mindst fordi de digitale hjælpemidler og materialer giver nye muligheder. Bogen indeholder også en CD med PDF filer, hvorfra alle temaer kan kopieres. Alle temaer og ideer er gennemarbejdet med afsæt i Fælles Mål 2009. Der er fyldige lærervejledninger med masser af ideer til planlægning og undervisning.

DE TRE UDFORDRINGER

I Økonomiens Matematik beskrives et sæt af praktiske udfordringer, som danner grundlag for elevernes opstilling og løsning af en række holdningsmæssige, økonomiske og matematiske problemstillinger. Eleverne arbejder i en virkelighedsnær og motiverende sammenhæng, med det sigte at give mulighed for at få viden om og danne holdning og indsigt i dagliglivets og samfundets økonomi. Det gøres blandt andet ved at afdække de matematiske regler, der ligger til grund for arbejdet med økonomi. Samtidig lægges der også op til, at de unge kan indgå i en debat om økonomi i klassen, så de på den måde kan danne sig holdninger til penge. Det at lægge budget, spare op eller låne.

Forlaget MATEMATIK har som en særlig gestus til de deltagende skoler og kommuner valgt at stille de nyeste it-værktøjer gratis til rådighed resten af året – det netbaserede undervisningsmiddel ”Matematikkens Univers” og forlagets bud på et CASS- program ”MatematiKan”.

Aarhus Kommune har valgt at støtte initiativet ved at indkøbe materialet til samtlige folkeskoler i byen. Danmarks Matematiklærerforening håber, at flere kommuner vil gøre det samme.

På Danmarks Matematiklærerforenings hjemmeside: www.dkmat.dk findes mange informationer om Matematikkens Dag 2013. Blandt andet kan man downloade de først 37 sider af bogen her.