Blog

Hvad laver 250 matematiklærere i Odense en fredag?

Som en del af Danmarks matematiklærerforenings udvidede hovedstyrelsesmøde 20. -22. september havde vi om fredagen inviteret til opstartskonference til Matematikkens Dag d. 15. november 2012. Årets tema er matematik på spil. Det var fedt at opleve, at så mange matematiklærere ville bruge en fredag på foreningens nye flagskib. Folkeskolen.dk var med, og vi er fra foreningens side glade for den dækning vi har fået i den anledning. Derfor vil jeg nøjes med at fortælle om alt det andet, der skete på hovedstyrelsesmødet.

Publiceret Senest opdateret
Danmarks Matematiklærerforening består af 15 kredse. Alle kredse var repræsenteret på mødet. Nogle repræsentanter kunne dog først støde til sent fredag, da der af forskellige grunde ikke var muligt for dem at få fri til at deltage. De fleste arbejdsgivere er villige til at give hovedstyrelsesmedlemmerne fri til opgaven – og de får meget til gengæld. Ikke mindst et gratis kursus om fredagen, men også en opdatering fra fagets fagkonsulent. Dertil kommer de fagfaglige debatter og det fantastiske netværk af matematiklærere fra hele landet.
En af de ting, vi altid har på tapetet er kredsenes arbejde. Der er meget forskel på aktivitetsniveauet i de enkelte kredse. Men fælles for alle kredse er at de lokale kredse gør et sort stykkearbejde, men de fleste kredse kan godt bruge lidt hjælp og der er ligesom i andre dele af forenings-Danmark langt mellem kampvalgene til bestyrelsesposterne. På foreningens hjemmeside kan du se de lokale kredse. Inden længe blogger de også her på folkeskolen.dk.
Den næste opgave, de skal i gang med ude i de lokale kredse er at skrive til næste års udgivelse til Matematikkens Dag 2013. Her er temaet økonomi. Det er nemlig medlemmer i de lokale kredse, der er forfattere på årets udgivelse til uge 46 hvert år.
Danmarks Matematiklærerforening arrangerer hvert år et sommerkursus. Her inviterer vi oplægsholdere og kursusinstruktører til at holde et firedages kursus for som regel over 100 matematiklærere. I de seneste år har vi oplevet, at det er blevet sværere for lærere at få lov til at deltage i flerdagskurser af denne art. For at vi tør invitere foredragsholdere og bestille lokaler har vi mulighed for at søge ministeriet om en underskudsgaranti. Denne underskudsgaranti har sikret mange faglige foreninger et sikkerhedsnet, det har betydet, at foreningerne hvert år arrangerer mange landsdækkende kurser inden for hver deres fag. Disse kurser er guld værd for den faglige udvikling ude på skolerne og i kommunerne. Det lader desværre til at muligheden for at søge underskudsgaranti ophører med udgangen af dette kalenderår. Pengene skal i stedet kanaliseres over i specielle projekter og vil ikke kunne søges til sikring af fagfaglige kurser. En af begrundelserne er, at efteruddannelse af lærerne er et kommunalt anliggende. Det har det jo været, så længe jeg kan huske, men uddannelsessektoren får bare så meget for pengene ved at sikre at de faglige foreninger påtager sig at arrangere landsdækkende kurser. Vi vil forsøge at få DLF til at tage problemstillingen op – evt. i et høringssvar.
Foreningens værdier blev også set efter i sømmene og rettet en smule til. Foreningen arbejder efter tre værdier: faglighed, indflydelse og samarbejde. Og det er ikke det rene ”fis”. Det er det, vi vil - og det er det, vi gør. Hvis du vil vide mere om foreningens værdier, vores aktiviteter og måske – hvis du ikke allerede er medlem – melde dig ind i foreningen så besøg hjemmesiden www.dkmat.dk

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.