Blog

Hvad med matematik-undervisning med iPad?

Der er brug for at indsamle erfaringer om brug af iPads i matematikundervisningen. Det er fint nok at de er nemme at betjene og stærkt motiverende for børnene, men hvordan undgår vi at det bliver ren underholdning eller bevidstløs træning af færdigheder?

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ipad i 2.klasse

Tidskriftet MATEMATIK 3/2013 indeholder både en artikel og en række links, alt sammen om iPad og matematikundervisning

Gunver Majgaard, lektor på SFDU, Asger Rønne på Gl.Rye Skole og Morten Misfeldt, lektor på AAU har i fælleskab skrevet en artikel om et 90 minutters undervisningsforløb i 2.klasse.

De starter med at konstatere at matematikundervisning der benytter sig af iPads, er et hastigt voksende fænomen, men at der ikke findes megen forskning og vidensindsamling på området.

Man kan derfor betragte deres artikel som et forsøg på at nuancere debatten om brug af iPads væk fra den lidt kedelige debat om for eller imod iPad.

I selve undervisningsforløbet inddrager de ”Mathboard”, hvor børnene kan regne stykker og snakke om hvordan de gør.

Ved at inddrage forskellige spil sammenligner børnene talstørrelser  og ser på forskellige repræsentationer af tal.

Med iPad-værktøjet ”Explain Everything” optager børnene deres egne forklaringer på hvordan de regner opgaver: lægger tal sammen, trækker dem fra hinanden, tegner centicubes, spejler geometriske figurer og fordobler tal.

I 2.klasse blev der arbejdet med apps, som børnene kendte og med en klar struktur på forløbet: først træningsopgaver, hvor børnene regner stykker i 10-15 minutter, så noget mere spilagtigt og til sidst en lidt større fordybelsesopgave..

Børnene og læreren kendte programmerne og alle var i gang med det samme og vidste hvad de skulle gøre.

De tre forfattere sammenfatter deres erfaringer og observationer med iPads:

Det er teknisk effektivt .Ventetiden er kortere end på en PC. Eleverne er i gang med det samme.

Man når længere. Elevernes motivation er meget høj.

Det er nemmere at differentiere undervisningen, fordi det ofte er muligt at lade børnene arbejde med forskellige regningsarter, talområder eller udfordringsniveauer.

Det stiller øgede krav til lærerens forberedelse, idet der hele tiden udvikles nye apps.

Det virker som om børnene har færre tekniske vanskeligheder når de bruger iPad i stedet for pc.

De stille børn bliver aktive, fx når de optager deres løsninger på video.

Der er en række apps der er gode til at træne og automatisere tabeller og anden rygmarvsviden om matematik.

Artiklen konkluderer at iPads er på vej ind i skolen, og at der er nogle tydelige didaktiske potentialer i teknologien, men at der samtidig mangler viden på dette felt. Det betyder, at undervisning med iPads har en række potentialer, men det er en usikker vej at bevæge sig for skolen. Vidensindsamling og vidensdeling vil være meget nødvendig.

Links

I samme nummer af tidskriftet har Kirsten Span omtalt et par links der handler om iPads i undervisningen

HTTP://IPADISKOLEN.DK

Siden anmelder forskellige apps der kan anvendes i undervisningen. De mange artikler på sitet beskriver hvordan forskellige apps kan benyttes i skolens fag

HTTP://IPAD-I-SKOLEN.BLOGSPOT.DK

 Man føres ind til men blog der indeholder forskellige indlæg om apps til brug i skolen. Indlæggene har meget forskelligt indhold. Det er både forlag og menige det giver et bud på, hvad der kan benyttes i undervisningen.

HTTP://SKOLEIPAD.DK

Her debatteres hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i anvendelsen af iPads. Det er ligeledes muligt at kommentere indlæggene.

Det er fortsat sådan at der er noget man kan på en pc, men ikke på en iPad, specielt når man skal være producerende, men det er sandsynligvis kun et spørgsmål om tid inden man også kan være det på en iPad eller en tilsvarende tablet.

Uanset hvad må vi hellere komme i gang med at undersøge mulighederne, altså i praksis.

Powered by Labrador CMS