Blog

Hvornår er det godt nok?

Matematik, IT og Fælles Mål

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg hører indimellem nogle af mine kolleger sige til elever, at de bare skal gå ind på den eller den hjemmeside og så træne færdighedsregning der. Men er det godt nok? Har vi så opfyldt målsætningen om at bruge IT i undervisningen?

Nu er det ikke meningen, at jeg vil hænge nogen ud eller latterliggøre mine kolleger. Det er bare vigtigt, at vi bruger IT i matematik på den “rigtige” måde. Men hvordan gør vi så det?

I de nye Fælles Mål står der ikke længere IT, men derimod “digitale værktøjer”. F.eks. står der under færdigheds- og trinmål efter 3. klasse:‘Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger’og‘Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer’Dette er kun to af de steder, digitale værktøjer nævnes. Ordet “digitale” bruges ca. 30 gange i de nye mål.De fleste steder i målene er der fokus på den undersøgende tilgang til matematikken. Ingen steder står der, at det er nok at øve færdighedstræning på en PC. Under kompetenceområdet Geometri og måling for 9. klasse står der:‘Eleven har viden om metoder til at undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med digitale værktøjer’Igen skal eleverne undersøge - også med digitale værktøjer.Men betyder det så, at hjemmesider med færdighedstræning ikke kan bruges i undervisningen? Nej, de kan sagtens bruges. Det afhænger bare af måden. Jeg kan godt forestille mig situationer, hvor færdighedstrænere kan benyttes undersøgende. Men det er vigtigt, at have det undersøgende som udgangs- og fokuspunkt. 

Så hvis man som lærer i den danske folkeskole vil opfylde målene i matematik, bliver man nødt til at bruge de digitale værktøjer på en anden mere konstruktiv måde.