Blog

I bør overveje

Om overvægt kan indgå i undervisningen

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg er optaget af, at flere og flere børn er overvægtige. Det er ikke bare et problem for det enkelte barn, men for hele samfundet.

Diabetes 2 inden man er 30, større risiko for hjerte-kar sygdomme, forhøjet blodtryk og klassekammeraternes eksklusion.

Der findes ikke en enkelt knap, der kan ændre det. Der skal skrues på flere knapper samtidigt.

Det er et kulturelt problem med social slagside. Det er hele livsstilen der skal ændres.

Men hvordan definerer man så overvægt?

Mange benytter BMI (body mass index)

Man kan udregne sit BMI tal med en lommeregner, ved af bruge BMI-formlen: BMI= kropsvægten i kg/(højden i meter)^2 - sagt med andre ord - man regner sit body mass index ud ved at dividere kropsvægten i kg, med højden i meter sat i anden potens.

Populært sagt, så skal BMI gerne ligge mellem 20 og 25. Ligger det over 25 er man overvægtig og er det over 30 er man svært overvægtig.

Det kunne være interessant at DU lader dine børn udregne deres BMI. Man skal være meget forsigtig, da det kan være meget uheldigt at udråbe et barn som overvægtigt. Du kunne alternativt give børnene det som hjemmeopgave. De kan så drøfte resultatet med deres forældre eller med sundhedsplejersken, men uden at offentliggøre det for klassen.

Forberedelsen til hjemmeopgaven vil da være at lære at bruge formlen ved hjælp af nogle eksempler du finder. Lad børnene beregne BMI og lad dem afgøre om personen har normal vægt, er overvægtig eller svært overvægtig.

Husk også at fortælle børnene, at et BMI under 20 faktisk også er et problem. I Frankrig har regeringen besluttet, at, fotomodellernes BMI ikke må ligge under 18. Beslutningen sker, fordi man ved at et meget lille BMI er farligt. Det kan faktisk være livsfarligt.