Blog

Konkurrence om konkurrencer?

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 4. november kunne man på Ministeriet for børn, unge og ligestilling (MBUL) læse følgende nyhed: Danmarksmesterskaberne i folkeskolens fag. Her inviteres ”eksterne” til at søge en pulje på 10 mill. kroner til afholdelse af DM i folkeskolens fag. ”Det skal være med til at sætte fokus på indholdet i folkeskolen og give eleverne mulighed for at demonstrere deres faglige talenter på flere niveauer”, står der.

Inden for faget matematik findes der allerede en del landsdækkende konkurrencer for forskellige klassetrin: Nordisk Matematikkonkurrence (8. klasser), Kænguruen (ny og rettet mod indskoling og mellemtrin), Matematikmatchen (1. til 4. klasse), Talentcamp.dk, Khan Academy og sikkert mange flere. De to førstnævnte er begge arrangeret af Danmarks Matematiklærerforening, hvor Nordisk Matematikkonkurrence er den ældste og laves i samarbejde med de andre nordiske lande. Kænguruen er kun 1 år gammel her i Danmark, men har eksisteret i udlandet i mere end 20 år.

Et af de spørgsmål, der har rumsteret i mit hoved er, om det nytter. Bliver eleverne rent faktisk bedre til matematik af, at de deltager i en konkurrence?  Bliver de gladere for matematik? Får de et bedre liv?I Danmarks Matematiklærerforening har vi den holdning, at konkurrencerne ikke skal udpege en enkelt elev som vinder, men derimod en hel klasse. Vores overbevisning er, at matematik skal udføres med glæde. Glæden ved at udføre noget, også noget, der er svært, kommer bl.a. af at have succes og få anerkendelse for sit arbejde – at lykkes. Vi oplever et stort engagement fra de deltagende klasser, hvor de løser opgaverne i fællesskab. Mange flere får glæden ved at arbejde med matematik.

MBUL vil så til at give støtte til DM i folkeskolens fag. De 10 mill. kroner skal fordeles over de næste 3 år. De er inspireret af DM i Skills. DM i Skills er en solokonkurrence. Det er mit ønske, at der bliver givet støtte til projekter/konkurrencer, der vil fremme matematikglæden for så mange som muligt og ikke kun udpege en elev som vinder. Jeg håber meget, at støtten vil blive givet til konkurrencer, der fejrer fællesskabets sejr og ikke kun individets. På den måde skabes der flere vindere og dermed flere, der får følelsen af at lykkes med noget – lykkes med matematik.

Link til MBULs nyhed: http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Nov/151104-Danmarksmesterskaberne-i-folkeskolens-fag