Blog

Leg og lær matematik ude

Måling og rumopfattelse, sortering og mønstre, talforståelse - og så ude i naturen

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For 3 år siden deltog jeg i den svenske matematikkonference Bienalen i Stockholm.

Bienalen er Sveriges svar på Skolemessen, men forbeholdt faget matematik.

Forlaget MATEMATIK havde en stand, hvor vi viste nogle af de it baserede lærermidler vi har udviklet.

Ved siden af os stod nogle repræsentanter fra Naturskoleforeningen. De uddelte frieksemplarer af bøger til matematik, naturfag og engelsk . Bøgerne havde alle undertitlen ”Att läre in ute”. Det henviser til, at undervisningen i  fagene skulle foregå i naturen.

Til matematik havde de udarbejdet en bog til de 2- 8 årige og en til de 9-15 årige.

Bogen til de 2-8 årige er nu oversat til dansk og er lidt af en perle.

Udematematik i børnehaven og i indskolingen

Bogen er tænkt som et redskab i det pædagogiske arbejde med udvikling af børnenes matematikkompetencer i ny læringssituationer. Aktiviteterne i materialet lægger op til at matematiklæring foregår i naturen og at krop og bevægelse er centrale elementer.

Det er for længst dokumenteret, at fysisk aktivitet har positiv indflydelse på børnenes udvikling i blandt andet læsning, rumopfattelse, talforståelse, logisk tænkning og matematik. Blandt andet derfor har bevægelse så høj prioritet i den nye skolereform. 

Matematik er meget mere end tal på et stykke papir. Tænk fx på hvad børnene lærer, når de bager: gram, kilo, liter, deciliter, dele i fx 4 lige store stykker, temperatur i ovn , osv. Alt sammen noget, der vil gavne deres matematiklæring.

Matematik handler også om selvtillid og fantasi. Det handler om at se matematikken som en del af virkeligheden. Det matematiske sprog er en måde at beskrive den på. Mange almindelige ord forekommer ofte i forbindelse med matematik : stor, mange, i, på, over, under, nu, da, altid, aldrig, osv.

Allerede i børnehaven eller tidligere lægges grunden for livslang læring i matematik.

Bogens aktiviteter er opbygget i en progression omkring tre hovedområder:

-måling og rumopfattelse,

-sortering og mønstre

- talforståelse.

Den kan blive et nyttigt redskab i tilrettelæggelsen af arbejdet med opfyldelsen af  Fælles Mål for indskolingen  og i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i børnehaven, også selvom ordet matematik ikke nævnes direkte i de 6 pædagogiske læreplanstemaer, som dagtilbuddene er forpligtede på.

Der er derfor mange gode grunde til at anskaffe sig materialet.

Bogen er udgivet af  OutdoorTeaching Forläg AB i Sverige og kan købes på www.outdoorteaching. com.

Forlaget MATEMATIK forventer at indgå en aftale om eneforhandling af den i Danmark.