Blog

Matematik og videnskab

Med dette tema afholder Danmarks Matematiklærerforening for 14. gang Matematikkens Dag. I år finder det sted på skolerne torsdag den 17. november 2022.

Publiceret Senest opdateret

Med dette tema afholder Danmarks Matematiklærerforening for 14. gang Matematikkens Dag. I år finder det sted på skolerne torsdag den 17. november 2022.

Der er udgivet en bog Matematik og videnskab med elevoplæg, som gør det muligt for skolerne at deltage i Matematikkens Dag.

I bogen giver Danmarks Matematiklærerforenings kredse ideer til og eksempler på arbejdet med temaet i skolen.

Anja C. Andersen, professor ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, har til bogen skrevet en artikel under overskriften Forsøg på at forklare verden.

Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er initiativtager til et Nationalt Videnskabsår i 2022. Danmarks Matematiklærerforening har ønsket at medvirke.

En donation fra Grundfos Fonden har i år gjort det muligt at forære et eksemplar af bogen til alle skoler i Danmark.

Grundfos Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond. Fonden er stiftet af Grundfos’ grundlægger, Poul Due Jensen. Fonden støtter udvalgte forskningsmiljøer inden for især naturvidenskab og teknik samt initiativer der fremmer børn og unges interesse for teknologi og naturvidenskab.

I Matematik og videnskab har vi gjort vores bedste for at koble temaernes matematik med kompetencerne og de faglige områder i Fælles Mål.

Et gennemgående træk er en undersøgende tilgang til alle dele af temaet.

Der er fyldige lærervejlednin­ger med masser af ideer til planlægnin­gen af arbejdet og til differentiering af undervisningen.

PDF filer med alle temaer og kopisider samt supplerende materialer og ideer findes fra 26.september på hjemmesiden: www.matematikkensdag.dk.

Skolerne kan på www.dkmat.dk tilmelde sig en konkurrence, som er nærmere beskrevet i bogen.

Danmarks Matematiklærerforenings slogan Matematik med glæde omsættes til virkelighed i arbejdet med Matematik og videnskab.

Bogen kan fra 26.september downloades fra www.matematikkensdag.dk.

Kontakt chefkonsulent Jørgen Korsgaard for yderligere oplysninger.

(Telefon 23 44 44 86, E-mail jk@dkmat.dk ).