Blog

Matematik, teknologi og dannelse

konference den 20.april 2022 i Odense Congress Center

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

MATEMATIK, TEKNOLOGI og DANNELSE- HVORFOR, HVORNÅR OG HVORDAN?

Det er et politisk ønske, at den opvoksende ungdom skal have indblik i og viden om, hvordan ændrede teknologiske muligheder har og yderligere får betydning for skolefagene, privatlivet, arbejdslivet og den personlige dannelse. Samfundsudviklingen præges i vid udstrækning af mennesker, der har adgang til og viden om digitale teknologier. Derfor skal alle børn og unge have adgang til viden om teknologi og derigennem blive aktive medskabere af fremtidens samfund. Tiltaget skal derfor bidrage til udvikling af fremtidens kompetencer, diversitet, demokrati samt almendannelsen hos eleverne og senere i deres liv som aktive borgere. Nøgleordene er og bliver faglighed, viden om teknologi og elevernes personlige dannelse.

Regeringen har netop gjort et forsøgs- og udviklingsarbejde færdigt. Kort fortalt har udviklingsarbejdet som udgangspunkt skulle afklare to spørgsmål:

1. Skal der indføres et nyt fag i grundskolen, Teknologiforståelse?

2. Skal der ændres i eksisterende fag, så ”det nye” bliver en del af de etablerede fag?

Der er 46 skoler, der har deltaget i udviklingsarbejde/forsøget. I forsøget er der arbejdet med både teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med teknologiforståelse som en faglighed integreret i udvalgte eksisterende fag: dansk, matematik, billedkunst, natur/ teknologi, håndværk og design, samfundsfag og fysik/kemi.

Danmarks Matematiklærerforening/ Forlaget Matematik afholder en konference onsdag den 20. april 2022 i Odense Congress Center . Konferencen vil sætte fokus på debatten med udgangspunkt i faget matematik i grundskolen med en række oplæg fra indbudte gæster, der har klare synspunkter på opgaven.

Programmet for konferencen findes her

Powered by Labrador CMS